Lyrics

Yabanci lyrics

Songs with yabanci lyrics all the songs about yabanci. Get a list of all the new and old songs with lyrics of yabanci directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Bir Yabanci Gibi - Ajda Pekkan Play

... ? söylendi de bitti mi Kök topraktan ayr?lamaz derdin Söküp att?n m? yoksa sevgimi Gidiyorsun bir yabanc? gibi Elinde paramparça an?lar Bir yanda hiç ya?anmam?? sanki Harcanan savrulan y?llar Hasret ...

İki Yabancı - Ajda Pekkan Play

... ?? gitmi? buluta Karanl?klarda a??klar hep yanyana Neden geceyi hep seçiyorlar Yabanc?lar karanl?kta elele sevi?iyorlar Iki yabanc? gözler birle?mi? ?ki yabanc? kalpler sözle?mi? ?ki yabanc? gölgelere sinmi? A?k?n gözü kör ya geceninki Saklan?yorlar yar?na ...

İki Yabancı - Teoman Play

... ?mda Oyuncular sanki biziz Mutsuzuz ikimiziz Kimi a?klar hiç bitmezmi?, Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz ?ki yabanc? iki yabanc? Birlikte ama yaln?z ?ki yabanc?y?z Hani o güne?in bat??? Bizi tanr?ya inand?r??? ?u an o ak?am akl?mda Ama çok ...

Advertisement

İki Yeni Yabancı - Gökhan Özen Play

... baksam olmaz Seni gördü?üm yerde konu?acak sözüm yok,eski cümleler nerede? ?ki yeni yabanc? dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et Ben de severim belki yerine,evli ...

Yabanci - Haluk Levent Play

... ?ad?m böyle bildim ben Dü?tüm yoluna çok uzaklara Bir yar?m nefes u?runa Sen bir yabanc? ürkektin bana Kaf da??n?n ard?nda

Geçmiyor Günler - Ahmet Kaya Play

... eski sevdalar Gözümde dereler ba?lar Aynadan hayalin a?lar Geçmiyor günler geçmiyor Yan?mda yatan yabanc? Her söz zehir gibi ac? Bütün dertlerin en gücü Geçmiyor günler geçmiyor.

Hiçbir Şeyimsin - Ahmet Kaya Play

... ki nesin Ne çok c??l?klar?n silemedi?i Zaten yok bir tren penceresinde Sen benim hiçbir ?eyimsin Yabanc? bir ?ark? gibi yar?m Ya?murlu bir a?aç gibi ?slak Hiç kimse misin bilmem ki ...

Sevemezsin - Ahmet Kaya Play

Deli dolu bir ak?am Vakit ayr?l?k Saatler yanl?zl??a dönüyor ma?rur Yabanc? dü?ler kalm?? dünden geriye Yürekler pi?manl??a çarp?yor ma?rur Ad?m? anamazs?n, yoluma ç? ...

Advertisement

Yalancı Ayrılık - Ahmet Kaya Play

... silinmedi E?i?imdeki ayak izin, hergün geli?in Gözlerimce gidi?in hiç bilinmedi. Vars?n böyle geçsin yabanc? günler Vars?n can?m? yaks?n yine yaln?zl?k Seninle doluyken bakt???m dünler Y?kar m? sand?n beni bu ...

Ben Bir Köylü Kızıyım - Ajda Pekkan

... Kalbimi çald? gitti Beni böyle mahvetti. Yaln?z kald?m gurbette A?k?n hala dillerde A?lar?m ben halime Bu yabanc? illerde. Hiçkimsem yok yaln?z?m Tek dostumdur bu saz?m Onu çalar söylerim Ondan derman beklerim.

Hancı - Ajda Pekkan Play

... ser yava? yava? Aman karanl??? görmesin gözüm Perdeleri ger yava? yava? Garibim her yer bana yabanc? Dertliyim çekinme doldur hanc? Önce k?m?ldar hafif bir sanc? Ayr?l?k sonradan der yava? yava? Bende ...

Kendi Kendimle Ben - Ajda Pekkan Play

Yýllardýr yabancý gibi Yaþadým benliðimle ben Anlaþmadým bir gün bile Aþk yüzünden Kendi kendimle ben ...

Nasılsın İyi Misin - Ajda Pekkan Play

... Tri lay lay li tri lay lay la Nas?ls?n iyi misin Sorarsam söyler misin Yabanc? sen kimsin Ça??rsam gelir misin Tri lay lay li tri lay lay li Tri ...

Advertisement

Sensiz Yıllarda - Ajda Pekkan Play

... ?tim seni Ta?t? gözya??m Kar??t? ya?mura Bensizdin y?llarca Sen neyi arad?n Sevgiyi buldun mu Yabanc? kollarda Mutlu oldun mu Sensiz y?llarda ya?ad?m sanma Sensiz y?llarda unutmad?m seni Sensiz y?llarda ...

Yok (Ne) - Ajda Pekkan Play

Yok Neden o a?k yok Anla?am?yorduk Bak??m?yorduk bile Yok Payla?am?yorduk Hayallerim solgun Yabanc? olduk i?te Yok Tenimde kokun yok Rüyalar?mda sen Sanki hep benimlesin benimle Yok Art?k o ...

Çapkın Satıcı - Ajda Pekkan Play

... güldüm bilmem o tatl? sözlere Nas?l kand?m birden o ye?il gözlere Güne? gibi çarpt? bak?nca yabanc? Halimden anlad? Soramad?m ona nerden geldin diye Hiç sormadan bana girdi kalbime Ben melek sand?m ...

Ömür Boyu - Ajda Pekkan Play

... kasýrgalar, ayrýlýklar barýþmalar Aþkýmýzýn karþýsýnda gelip geçer Üzüntüler suskunluklar, dargýnlýklar piþmanlýklar Aþkýmýza yabancý duygular Gizlisi saklýsý yok ki bu sevdamýzýn Ayrýsý gayrýsý yok ki þu dünyamýzýn Her anýyla yaþ ...

İnanmam - Ajda Pekkan Play

... olamaz inanmam Bu yollar bu ç?kmaz kaderim mi Yan?mda a?layan ses benim mi ?u giden yabanc? sevgilim mi ?nanmam olamaz inanmam Birden nas?l oldu de?i?ti Her?ey bir ba?ka ...

Advertisement

Başımın Tatlı Belası - Aşkın Nur Yengi Play

... yere dar?ld?k Biz seninle bir bütünüz ?stesek de kopamay?z Bir bedende can gibiyiz Biz yabanc? olamay?z Heves olsan çoktan geçer Arzu olsan çoktan biter, Bence bu a?k böyle gelmi? Bundan sonra ...

Affet Beni - Barış Manço Play

... beni Yalvar?r?m soru sorma Verilecek cevab?m yok suç bende Affet affet beni Kendi evimde bir yabanc? gibi Ç?kt?m a??r a??r merdivenleri Kap?y? çalmaya cesaretim yok Sana döndüm yine biliyorum suç bende Affet beni ...

Beyaz Atli Prens - Bengü

Elle tutulur bir gerekçe göster Bende kabullenip boyun bükerim Sahiplendi seni yedi kat eller Yabanc? sayar kendimi çeker giderim Belli ki sana de?ilmi? a?k?m Beyaz atl? prens yaratm?? akl?m Kalp k?r?p a? ...

Sensiz Meyve Soyar Mıyım? - Bengü Play

Kim dediyse sana yalan söylemi? Belli ki bizi ay?rmak istemi? Ta? olur dokunamam yabanc? bir ele T?kal?d?r burnum ba?ka bir güle Sen beni bugün mü tan?yorsun Bo? ...

Beyazin Şarkısı - Bülent Ortaçgil

... Prensesler ve prensler Hiç bir zaman gelmediler Birini beklemek en kolay i? ki ?ncinmesinler Bedenimiz bize yabanc? Yasaklar?m?z var susulan A?k?m?z basite indirgenmesin ki Utanmas?nlar Kimi de?i?tirmeyi bilmezdi Kimi zaten hiç ...

Advertisement

Gül Kurusu - Levent Yüksel Play

Gülkurusu yabansar?s? Dokundukça uzakla??yor Art?k yabanc? birisi Dün bütün dün bugün ancak yar?s? Ne yaparsan yap ya?anm?yor ?lk a?klar ...

Üryan Geldim - MaNga

... taparken sýkýlýp durdum ayný bedenden Kimimize düþman kimimize dostken ölümden bile korkmadým Attým kendimi yabancý kollara, inanýp durdum boþ dualara Þeytaný haktan, düþmaný dosttan, hayrý da þerden ayýramaz oldum ...

Gece - Mor Ve Ötesi Play

B?kt?m art?k susmaktan Bunca y?l seninle geçti Bir çift lafa muhtac?z ?ki yabanc? gibi Saat gece üç olmu? Kap?nda ben Ben yokum sanki ?imdi gerçe?i söyle Sonra ...

7'N Bitirdin - Nazan Öncel Play

... çýkýyorum Beni baþka biri keser mi kesmez Bu da bir gün geçer mi geçmez Yabancý yataklarda Uyumaya mý alýþayým Elimden geldiði kadar Yaþamaya mý calýþayým Beni yedin ...

Aşkım Baksana Bana - Nazan Öncel Play

... ooo nerde Hastaland?m gelmedin Göbek yapt?m görmedin Sordum cevap vermedin ya ya Frans?z kald?n bana Yabanc? olduk sonra Bir ihtimal sevmedin ya ya A?k?m baksana bana A?k?m A?k?m a?lar?m ama A?k?m Yat kalk hep beni ...

Advertisement

Demirden Leblebi - Nazan Öncel Play

... Senin kizin hayatla Iste böyle tanisti Baba ne demek anne Bu kelime bana inan çok yabanci Çok üzgünüm çok Çok ne kadar az bir laf Hiçbirseyi anlatmaya yetmiyor Gözyaslarini sakla Ben ...

Hüzün - Nilüfer Play

... açar solmaz Yinemi geldin hüzün kap?lar?ma Hadi giyin ku?an gir odalar?ma Yabanc? de?ilim tan?rs?n beni Her veda sonras?nda

Sensiz Yıllarda - Nilüfer Play

... ?tim seni Ta?t? gözya??m Kar??t? ya?mura Bensizdin y?llarca Sen neyi arad?n Sevgiyi buldun mu Yabanc? kollarda Mutlu oldun mu Sensiz y?llarda Ya?ad?m sanma Sensiz y?llarda Unutmad?m seni Sensiz y?llarda ...

Yalvaramam Sana - Nilüfer Play

... ?t?m senden Dönü?ü yok bundan sonra Yalvarmam sana, yalvarmam sana Gelirsin, gidersin, umurumda de?ilsin Bir yabanc? gibisin Sen olmadan önce de ya??yordum Gelirsin, gidersin, hiç fark?nda de?ilsin Sen ...

İspanyol Meyhanesi - Nilüfer Play

... benden bu gece. Sen de iç, sen de iç. Kapat kap?lar?, Kapat, kapat, kapat Yabanc? gelmesin. ?spanyol meyhanesi'nde öldü?ümüzü Kimse bilmesin. Ölelim, ölelim art?k. Bitsin bu delicesine ko?u, ...

Advertisement

Belki Kendime Belki Sana - Objektif

Sabah?n erken saatinde gidiyorum Yabanc? de?il bu puslu hava bana ?çimden bir lanet ya?d?r?yorum Belki kendime belki sana ...

Bay Bay - Petek Dinçöz Play

... yapay Yok ay bana uymaz gönlümü sarar Bu laflar sana ait de?il Bu halin yabanc? tan?d?k de?il Sanki kar??mda sen de?il Ben gidiyorum hiç sorun de?il ...

Buruk Acı - Petek Dinçöz Play

Gurbet icimde bir ok Hersey bana yabanci Hayat öyle bir ankii Aci icinde hancii (2x) Sevmek korkuluu ruyaa Yanlizlik buyuk aci Hangi ...

O Gözlerin Benim Hakkım - Petek Dinçöz Play

... Bundan sonra gözleri cennet kokan sevgilim Yok mu benim Ne yani Benden sonra tenine bir yabanc? m? dokunacak senin Yaral?y?m yaral? Bu sensiz sabahlara nas?l uyan?r?m An?lar?n gözü ya?l? ?ark?lar ...

Baba Ocağında - Rafet El Roman Play

... ?? hepsi peri?an Ah babam senin s?cak kuca??nda Ah anam al beni kucakla Burada yabanc? gezmez Burada selam verilmez Herkesin yüzünde maske Herkesin belinde kamç? Gün bat?nca korku baslar ? ...

Advertisement

Elimde Değil - Rafet El Roman Play

... olsun sevgilim kalacaks?n Akl?m erm?yor affet nas?l b?r h?kaye Bu Daha dun sevgiliyd?k bugun iki yabanc? Sonu yoktu diyenler hakl?m? ç?kacakt?? Bizi çekemeyenler yoksa dostlar m? yakt?? S?k?ld? ruhum hayk?rmak istiyorum ...

Sen Sen - Rafet El Roman Play

... gidince dünya Ne renk var ne manzara Sen yerinde kalbimin tam ortas?nda Sadetten dillere yabanc? ellere Koyup gitme bu kalbi senden Hak etmedim ben Ç?k gel art?k bitsin bu eziyet Dön ...

New lyrics