Lyrics

U to takhle nejde dl lyrics

Songs with u to takhle nejde dl lyrics all the songs about u to takhle nejde dl. Get a list of all the new and old songs with lyrics of u to takhle nejde dl directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Už Je To Tady - Olympic Play

V?ichni jsme v?d?li, ?e jednou to p?ijde U? to takhle nejde dál ?e smutnej dlouho let te? poh?ebník vyjde Svý dny u? spo?ítaný má (Refrén:) Deformace, ...

Je Mi To Jedno - Vypsaná FiXa Play

... jedno. Jsme hodn? divná dvojka a ka?dej nám to závidí. To ?e zas lezu po dn?, tak to u? nikdo nevidí. Je to hor?í ne? si myslí? s tou obno?enou vestou, takhle to dál nejde. Ka?dej p?jdem svojí cestou. ?alalala. Je ...

Ráno Jsem Vstal - Alkehol Play

... rád Ráno jsem vstal, tak jsem se snad nevyspal bez piva to u? nejde, bez piva to fakt nejde dál teï ale vim, proè takhle dobøe spim ?tastnej èlovìk - to jsem já Bezesný noci jsou ty tam teï já se vyspím ...

Advertisement

Nech To Být - Olympic Play

... zásluhou Pátek smolný má?, S kamarády by ses pral, K slunci zády od v?ech dál. N?kdy se to schumelí, Pak to takhle dopadá, ?patná nálada Na v?em hledá? stín, Pro problémy, Pro sv?j k?í?, Chryzantémy nevidí?. Hej, bláhový ...

Kapesný - Yo Yo Band

... plat, p?í?t? Já, já - dám ti plat, nebu? jak klí?t? Jenom p?tku dej - takhle to p?ece nejde Aspo? p?tku dej - tak tedy hop - hej Slitování m?j - bez pen?z chodit nejde Slitování m?j - tak tedy hop - hej Óó Dano - pry? je kapesný Óó Dano ...

Ready To Rock Rough Rhymes - Das EFX

... It's the Scheme, yeah niggas got to chill Peace to my nigga DL wit the beat and peace to all my niggas on Union Street and to ya fake ass niggas keep on walkin A DL year, the whole E is talkin ...

Zavři Oči - Ewa Farna Play

... Tolikrát Koukám dírkou klí?ovou Co se v?echno m??e stát V?echno je, V?echno je stejné Prej, ?e to dál takhle nejde Na "velké" v?ci si p?ivykám Zav?i o?i a poj? dál V?ude kam se podívám Vidím dve?e Chci ...

Ahoj Slunko - Jaromír Nohavica Play

... de?t?m no prost? jsem zmok na?t?stí voda te?e v?dycky shora dol? t?icátý druhý rok to takhle p?es p?eká?ky táhnem spolu ahoj Ahoj slunko jsem rád ?e t? vidím doma mi bylo smutno a ...

Advertisement

Žízeň - Kabát Play

... bych snad nep?ál lidi nikomu z vás Celej se klepu ?ekám kdy to p?ejde Mn? je vám hrozn? blb? takhle to dál nejde Nebudu slaboch zajdu za doktorem Ten by m?l nejlíp v?d?t jak na tom jsem Trochu m? proklepal a pak ...

Budu Pít - Alkehol

... sám na toho kdo mì zavøel si pøí?tì pozor dám bez toho mýho pití to pøece nejde dál to bych ani nebyl já, za co bych pak stál u? jen pár dní a budu volnej u? jenom ...

Dáme Si Do Těla - Alkehol

... z?ejm? plný basy Máme hezkej pocit ?e vypijem je asi Vypijem i rum co dal tenhle d?m N?komu to mo?ná nejde na rozum Dáme si do t?la dáme si do t?la Jedna vodka p?ece jaro ned? ...

Jako Obvykle - Alkehol

... poøád stejný piju ka?dej den Zase do hospody na zpamì to znám ké? by mì ten pivní mok pokoj jednou dal U? to ale nejde léèit se v?ak nebudu kvùli tìm pár pivùm k doktorovi nepudu Zase do hospody na zpamì ...

Na Plný Pecky - Argema Play

... nebyla láska má, Tak u? m??e? jít. Tvá noc u mne kon?í, To snad nejde ?íct, Slzy, ty nem??ou Mou povahu smýt. *: Kdy? ?enská dá ti lásky N?kdy víc, ...

Advertisement

Všední Den - Argema Play

... . 2.hlas (nad l.) G D C Ref.Pro? v?e krásný musí odejít, G D Ami S tebou já se necht?l rozejít, G D Ami Je to známá, neznámá, Ami C G Musíme to takhle v?echno brát. 2.hlas 3.Lásky jsou krátké, n?kdy záhadné, Jenom se ?t?stím ?ít je nesnadné, Ka? ...

Zdá Se Mi - Argema Play

... vidím Já jdu asi n?kam ven Nemusím u? nikam sp?chat Ani hnát Líbí se mi, ?e to m??u takhle brát V?echno, co te? sly?ím, zdá se mi A co cítím a co vidím na zemi A ...

Loď Se Potápí - Chinaski Play

... ?k by ?ek: "No co je tohle za dílo" U kapitána samý mejdany, kormidlo ?ere rez, Jó ?e to takhle dopadne m? napadlo pozd? - a? dnes Lo? se potápí, na palub? se tan?í Lo? se potápí a v du? ...

Skopová Hlava - Chinaski Play

... A PRO? ZROVNA TAKOVÝ JELITO HONEM SI ZAVOLAT, HONEM SE OBLÍKNOUT TAK PADÁM - MÁM DOPITO JÁ - TO TAKHLE NENECHÁM JÁ - JSEM BEJVAL SUVERÉN, CO MÁLOKDY PROHRÁVÁ JÁ - SI ASI N?CO UD?LÁM JÁ - ...

Dotknu Se Ohně - Lucie Play

... de?ti Dotknu se ohn? Hledej, hledej, hledej M? mezi kousky popela Hledej, hledej, vím, ?e si to Takhle v?bec necht?la Hledej, hledej, hledej Mo?ná uhodí? se do ?ela Hledej, hledej, hledej m?(m?) ...

Advertisement

Tlak Mám - Lucie Play

... krach Pára v kotli d?lá hustý tlaky Na zrcadle bílej prach Zlatý rybky ve hv?zdách A to co chci to ud?lám S tebou si to domlouvám Nejde o tvý maso a mý prachy Koukám Poka?dý Nejrad?i Do ní Tlak mám - jedem dál ...

Nebudu Ti Lhát - Markéta Konvičková Play

... co se v tane?ních hned nezadá Ta si m??e jen v kout? stát Romány lásky ?íst a psát! To s tebou já u? byla nejdál A v ?ivot? to takhle bejvá Dá se poru?it slib, byl jsi m?j tip, p?iznám! Nebudu ti lhát já u? nechci t? ...

Past - Orion Play

... fotka Ráno snídan?: Ahoj, já jsem Jitka Kdo moh tu?it, ?e se to takhle spacká? Volá mi za tejden, ?e sprcka prackla A ?e m? miluje a chce si nechat prcka Co?e? To je po?ádná facka ?e bych m?l v?d?t, ?e u? má dv? d?cka A já jsem te?ka ...

Nápis Na Kovárně - Tři Sestry Play

... budem ??astní, Pro?ídlý starý hejno. V pátek se na ní sejdem Obvykle p?ed p?l sedmou. Zpátky to vrátit nejde, P?llitry a? se zvednou. Tady si pivo u? nedám A vla?ák se sekanou. Od t?ch dob marn? ...

V Pekle Nebo V Ráji - Tři Sestry Play

... . Ka?dá dal?í deska, Je v?ak je?t? víc ne? hezká. Nic novýho pod sluncem, My to takhle chcem. Jahavica Naromír, Kalí jako kanonýr, Cyrhóza, trombóza i ka?el. V?echno sp?je do hoven A ...

Advertisement

Cíl - Visací Zámek

... vete? Kdy? u? nic nechce? Tak taky nic nedostane? M??u ?íkat ano a m??u ?íkat ne M??u taky v??it ?e se to tak stane Ostatní to takhle p?ece d?laj taky Dál mí?í dobrý lod? potáp?j se vraky Je jen jeden cíl a ten ...

Dej Tu Kupu Sem - Yo Yo Band

... se v tomhle skladu skrejvá Celej vlak hadr? v tom skladu zbejvá Dej tu kupu sem To snad nejde zmáknout Dej tu kupu sem Musíme to zvládnout Jenom do p?l pátý nám to major slíbil Plnej Texpress hadr? a já bych dál bílil Pak ...

Temný Stín - Daniel Landa Play

... se marn? s city prát, asi zasáhl m? ?erný ?íp. To je ten, kdo se mi do snu vkrad, chci utéct s ním, snad mi bude líp. Pro? m? B?h touhle láskou, potrestal. Tak jak d?ív rad?i bych ?ila dál. Asi to takhle musí být.

Slobodný - Desmod Play

... sa oblieka? Otázky a odpovede kde, kedy a s kým Po ve?eri krik, ve? ja ?a nau?ím To ?alej nejde V?etko im prejde No len po?, pozriem ako vypadá? Ty si pil, ve? vôbec nevníma? ...

Všetko Im Prejde - Desmod Play

... sa oblieka? Otázky a odpovede kde, kedy a s kým Po ve?eri krik, ve? ja ?a nau?ím To ?alej nejde V?etko im prejde No len po?, pozriem ako vypadá? Ty si pil, ve? vôbec nevníma? ...

Advertisement

Tenkrát - Ewa Farna Play

... m??u chtít Snad ví? co smí? Chci stoupat ví? Asi má to takhle být Hv?zdy stáli zády k nám Tenkrát Letmou v?ni v závratich Na tv?j red te? po?lu spát (nejd?ív) Nevinná hra zdá se zvlá?tní B?h ví Za?lo ...

Ou Jipi Jé - Kabát Play

... formát, já ho znal ?erou dost a popíjej v?ichni up?ímn? se s tebou lou?í. Jestli vám to takhle sta?í, t??ilo nás, prosím dal?í Stoupni si,.... Zasvi? mi ty slunko zlaté na poslední k vlasti ...

Kali:Niekedy - Kali (SK) Play

... tak, jak by si chcela, Chce? vypadnú?, ale nedo?iahne? k dverám, Je toho u? ve?a, padá to z ka?dej strany, ah! Niekedy to proste nejde jak má, Skú?ka odolnosti, ?ivot sa hrá s nami, Ko?ko toho zvládneme, ?i máme dos? ...

Ked To Nejde - Zdenka Predna Play

... v kamení, ?akám ?i záhadne sa nezmením. REF:1krát Ke? to nejde, ak to nejde. Ticho po?kám, kým to prejde. Kto povedal ?e nedá sa priblí?i? bez slov, ?o cíti? to vidí?, ?e baví ?a to viem. V?dy máva pravdu ten kto dáva bez slov ...

If I Hadda Day To Live - Funky Dl Play

... can save me [x7] Im ready to die and Im ready to die and Im ready to die and nobody can save me If I had a day to live, there'd be no chillin just ill'n Dl [?] will be the villain (kill ...

Advertisement

HIDDEN TO LABEL - 30 Seconds To Mars Play

... that it goes into action when it sees an advantage, dividing and recombining is done to confuse opponents and observe how they react to you so that they can adapt and situate and seize victory. Therefore, when it moves ...

30 SECONDS TO MARS - I'LL ATTACK - 30 Seconds To Mars

... sever It ended for both of us Faster than a... kill off this thinking It's starting to sink in I'm losing control now Without you I can finally see Runaway, Runaway I'll attack Runaway, ...

30 SECONDS TO MARS - ATTACK (CORREGIDA) - 30 Seconds To Mars Play

... I´ll attack I´ll attack, I´ll aa-WHOOOAAAAAAAAA I would have kept you, forever, but we had to sever It ended for both of us, faster than a Kill off this thinking, it´s starting ...

TO KILL - 30 Seconds To Mars Play

... ? Kill Break me down Bury me, bury me I am finished with you What if I wanted to fight Beg for the rest of my life What would you do? You say you ...

BOY, ITS TIME TO STARE AT YOUR FATE - Made to be Broken Play

... because I love you so much I never though that you'd still be throught my veins to give me the poison to die. There is someone to help me when I'm losing control of all where is the north, oh god save my ...

Advertisement

MADE TO BE BROKEN-I[D]LY - Made to be Broken Play

... this heart and heal the wounds that you left, I cannot forget you but I can refuse to see you in every dream I have, every nightmare I live I cannot leave you but I can use ...

30 SECONDS TO MARS THIS IS WAR - 30 Seconds To Mars Play

... moment to lie The moment to live and the moment to die The moment to fight, the moment to fight, to fight, to fight, to fight To the right, To the left, we will fight to the death To the ...

New lyrics