Lyrics

Ta gp nhau trong mun mng lyrics

Songs with ta gp nhau trong mun mng by lyrics all the songs about ta gp nhau trong mun mng. Get a list of all the new and old songs with lyrics of ta gp nhau trong mun mng directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Trai Tim Mua Dong - Don Ho Play

Ta g?p nhau trong mu?n màng Ta g?p nhau trong l? làng C?n m?a ??n sao v?i vàng Nh? ?ôi ta xa nha? Ta g?p nhau trong tình c? Không l?i nói nh?ng trao th?t nhi?u Qua ánh m?t, qua n? c??i s??i ?m trái tim anh ?ã l?nh ...

Chúng Ta Sau Này - Tri

... ?ng hi?u gi? th? nào, anh l? m?t em Sau này li?u chúng ta G?p nhau v?n s? m?m c??i Hay c?ng ch? l??t qua M?t nhau r?i nhanh b??c Sau này li?u chúng ta Có th? s? có ???c t?t c? nh?ng l?i ch?ng có nhau? Ta li?u có vui, hay quên mau

Mãi Mãi (Forever) - Lam Truong

??i bao bu?n vui, ngày tháng ??a ta v? ?âu, ng??i ?i , n?u trong cu?c ??i thi?u v?ng 1 tình yêu. N?u trong ??i anh thi?u em, t?ng ?êm nh?c ru ti?ng hát ch?i v?i. H?i em, ??i ?ã cho ta g?p nhau, t? ?ây trái tim hao g?y nh?ng tháng n?m ch? mong. Bi?t ...

Advertisement

Anh Mới Chính Là Người Em Yêu (Remix) - Ly Hai Play

... g?n nhau..au.. Chorus: Gi? ng??i tìm ki?m nh?ng ??m ?u?i xa hoa v?i ??i, ??i nhi?u gian d?i em bi?t em tr? thành cu?c ch?i,lao ?ao trong dòng n??c cu?n, em ?i anh còn ??c mu?n, tr? v? n?i ?y nh? x?a ?ôi ta cùng chung b??c Tình là l?m l?i n?u c? g?ng s?ng trong ...

Xin Dung Quen Anh - Ly Hai Play

... ?ng v?ng khi thi?u anh. Vì em ?ã yêu anh nh? anh ?ã yêu Thì hãy ??n bên nhau trong câu ân tình Và mình hãy nói ?ôi ta bên nhau không r?i Và ??ng gian d?i cho ?ôi tim yêu bu?n thêm Tình ...

Lần Cuối - Lệ Quyên

... xin anh ??ng trách. Xin anh ??ng oán than chi. Ch? xin anh nh? ?ôi ta ngày ?ó. Yêu th??ng nào có b?n b?. Bao nhiêu nhung nh? thôi ta ?ành gi?. Cho nhau trong nh?ng c?n m?.

Trang Phuong Nam - Mai Thien Van Play

... xanh bao la ! Tình th??ng nh? s?n cà m?t ni?m m?n mà Quê h??ng ?ôi ta g?n nhau ?ây không xa Kìa trông bao mái nhà ? vùng làng ta Ai vô Nam ng? ng?n vì muôn câu hò Nh?ng ti?ng ?ó kh ...

Cô Đơn - Microwave Play

Trôi bao nhiêu con sông Qua bao nhiêu yêu th??ng Qua bao nhiêu trông gai Ôi tháng n?m dài. Cho hôm nay ta bên nhau ?i qua bao ?êm thâu ?i qua bao sông sâu ?i ??n chân tr?i. Mây sao hôm nay không ...

Advertisement

Ngày Tinh Khôi - Nam Khánh Play

... nh?ng yêu th??ng v?a lên M?t ngày vui tinh khôi ?ang ??n trong tay th?t ?m ?m áp là vì nhìn nhau còn yêu th??ng nhau H?nh phúc là vì lòng ta t?a nh? ?úa bé không u s?u B??c ??n g?n ngày m?i B??c ??n hân hoan v?a lên M?t ngày vui ...

Phút Giây Đầu - Nam Khánh Play

... ng?p tràn Cho anh bi?t ???c r?ng mai sau tanhau M?t vòng tay r?ng l?n anh dành riêng em ?? ???c nói ???c c??i Cùng nhau nh? m?t th?i yêu em trong gi?c m? M?t ngày m?i ?ang t?i, ni?m m? ??c m?i N? hôn trong gi?c m? N? hôn th?a nh? mong L?i yêu th??ng ...

Niem Tin Ban Be - Nguyen Kien Cuong Play

... ?n ni?m tin cho tôi trên ???ng xa. Ngày hôm nay ta ?i trên con ???ng x?a c?. Th?m nh? n?m x?a khi ta g?n nhau. ?i bên nhau ?ôi b?n thân ngày hôm ?y luôn bên nhau cho nhau m?t ni?m tin. M?t ni?m tin luôn bên tôi trên ???ng phía ...

Dòng Thư Cuối - Nguyễn Hải Phong Play

... ?i th?t xa ?ã bi?t yêu là ni?m ?au nh? khi ta còn nhau,có ai hay ngày sau... m?t nhau Ng??i ra ?i ?? n?i ?ây mình anh... nh?ng dòng th? cu?i cùng s? chôn vùi trong tim mãi thôi R?i t?ng ngày c? trôi d?n Anh gi ...

Tuyết Trắng & Đỗ Quyên Đỏ - Ngũ Cung Play

... r?ng hoa T?a h??ng th?m ngát ng?t ngây Tuy?t tr?ng xóa tuy?t tuy?t r?i Ta luôn luôn c??i vui Hai ta n?m tay trong tay (nhau) Dù cho bão?r?ng Dù cho bão phá tan r?ng Dù cho thac thac quan ...

Advertisement

Giọt Sầu Trinh Nữ - Quang Lê Play

... ngh?n ngào, Ngây th? r? cánh h?n v??ng l? s?u. Ng??i ?ã d?t m?ng vào ta, Ð?i ch? vì nghèo mà xa, Ng??i ?i! h?i ng??i! V?i nhau trong phút giây r?i xa v?i ?ó ?ây, Cho lòng bùi ngùi riêng ai? ??n nhau ?em thi?t tha, R?i ?ôi ???ng cách xa, Ch? còn b? bàng ...

Tinh Yeu Trai Dang - Sy Dan Play

... ??i Tình yêu ?ã l? ?ã l? Ð? mình ta nghe b? v? Trong ?êm c?n mê dài n?i nh? Tình yêu trái ??ng trái ??ng Ng?m ngùi ti?c nh? ti?c nh? Ð? ng??i quay l?ng quay l?ng Cu?c tình l? Ngày mai n?u có ti?c nh? Tìm l?i nhau trong c?n m? Cho quên ?i trái ...

OK Minh Chia Tay - Thanh Thảo Play

... cùng vui ng?t ngây Cho tôi bao nhiêu l?i n?ng nàn ôi ??m say Tay trong tay ?ôi ta dìu nhau ?i trong ti?ng ca Chút ?m áp hôm nào làm ng??i x?a ?ã xa. Ng??i ??i thay mà tôi ?âu ...

Vankina Täs Maailmas - Uniikki Play

... , ja mieli etäisii Venaamas et painajaisest heräisi Vankina täs maailmas Kiinni sidottu mun kädet ja sydän Mun mieli kahlittuna, on pakotettu näkee enemmän ku mitä pyydän Vankina täs maailmas Kiinni sidottu mun kädet ja sydän Revin itteni irti kahleista, ja ...

Con Gio Thoang - Ho Ngoc Ha Play

... ngh?n l?i Bu?n theo c?n gió nh?ng cánh lá r?i cu?n trôi v? ?âu? N?ng ?ã chìm sâu... Bi?t ta còn nhau? Và trong ?êm t?i lóng lánh nh?ng ánh sao r?i l?ng im Nh? nh? gió êm môi em ...

Advertisement

Mun On Pakko Saada Slut - Kapasiteettiyksikkö Play

... se ovi perässäs kii Älä suutu jos oon taas viikon päästä perässäs kii (Chorus..) 3. Mun on pakko saada sult slut Oot täs tainnu jo tutustuu mun kruuhun Ja ehkä oot jo kuulluki must mut Huhut on liioteltui, Ei pidä paikkaansa ...

Mua Dong Khong Lanh - Akira Phan

... lòng anh th?y ?m n?ng cu?c tình ??u tiên. Gi? chia ly em quay ?i che gi?u b? mi l? r?i, Ta xa nhau mong ??n m?t ngày g?p l?i, Gi? chia ly anh xa em nh?ng s? nh? em ng??i ?i!!! Trái tim ...

Lam Anh & Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Bằng Kiều

... ?ã bao lâu r?i, h?i ?êm sao v?n mãi ?êm dài ??, mình ta v?i con tim khô c?n giá b?ng ?êm hôm qua b?ng nhiên em nhìn th?y anh trong gi?c m?,mình ng?i c?nh th?t lâu bên nhau l?ng l? ?êm nay m? b?ng nhiên em l?i nh? anh ...

Trở Về - Bức Tường

... ?i th? ?ã v?t trôi th?a ngày nào Th?i gian xa th?t xa v?n s?ng ta mang v? nhà G?p nhau trong thân th??ng, thân th??ng nh?ng l?i chào Cùng chia nhau ni?m vui phút g?p l?i Và bên ly trà th?m bên ánh l?a h?ng ??m say ...

Can Nha Mau Tim - Dan Nguyen

... ?m cho anh trái ng?t v??n c?m và còn cho n?a ti?ng ru tr? th? N?o ???ng muôn v?n l?i yêu nhau vì l?i nói m?n nhau qua n? c??i D?n dò thêm l?n cu?i xách ?em cho b?y em l?u bút ghi vài ??a quen Ngày lành h?m sáu ...

Advertisement

10 Ngàn Năm - P.C.

... là ta c?a nh?ng lúc th??ng ngày ? Hm.. Sao hôm nay anh?bu?n?v?y ? Vì, có?nh?ng n?i ni?m l?ng th?m Th..Thôi xin?em ??ng n?ng tâm V?y coi nh?, mình không th? s?ng chung, là s? chia ly c?a nhau trong ...

Đi Cùng Anh - Zum

... c? b?u tr?i t??i ??p thêm Bao nhiêu ký ?c suy t? v?n h?ng ?êm Anh v?n nh? phút giây ta g?p nhau Hình bóng ?ó v?n in th?t ??m sâu Trao nhau nh?ng yêu th??ng ta ?ang có Không còn kho?ng cách v??ng b?n s? trôi mau ?i cùng anh mình ...

Tiễn Bạn Lên Đường - Lam Truong

... và anh ?ôi b?n thân r?t thân Ni?m thân ái kh?ng khít b?n lâu Cùng nhau san chia bu?n vui Ta m?n th??ng nh? sông bi?n dài Dìu nhau qua bao gian lao không ng?i khó kh?n. Nay bi?t ly tôi tìm ...

Se På Oss Nu - Lastkaj 14 Play

... inte mera skit" Men visst fan är det lurigt när vissa av oss aldrig kan ta bladet från sin mun Se på oss nu, vår pakt den blev våldtagen Och slets mitt itu av nån ...

Khúc Xuân Thịnh Vượng - Microwave Play

... ?nh v??ng thành công m?i Tài l?c ni?m vui t?i m?ng m?t mùa xuân m?i v? Bên b?n bè ta nâng ly N?m tay ta chúc cho m?i ng??i N? c??i hòa trên môi Cùng n?m tay ta chúc nhau ?i?u lành v?n s? ??p nh? m? Chúc th? gi?i vui mùa xuân thanh bình Kìa ban ...

Advertisement

Sói - Microwave Play

... ?i c?u tôi, ai ?i c?u tôi. Sói ! Sao không ai th?y tôi, sao không ai th?y tôi. B? ng??i ta ! ./. R?m r?p trong ?êm b??c chân c?a loài sinh linh nanh màu tr?ng. R?m r?p trong ?êm ti?ng than c?a loài sinh linh thân màu tr?ng. Back to **.

Cơn Mưa Dĩ Vãng - Mỹ Tâm Play

... ? th? ??i s? vui còn h?n s?ng kh? ?au bên ng??i anh thì sau , có th?y ?âu ng??i ta m?t nhau... Hãy gi? l?y nh?ng phút giây yêu th??ng ngày x?a hãy gi? l?y dù gi? ?ây ...

Vết Nhơ - Quái Vật Tí Hon Play

... lau s?ch câu chuy?n ngày hôm qua Ta th??ng ta, ta th??ng ta nh? bé Ngóc ngách nh?ng l?i nh? ?? tr? v? ngày hôm nay Ta th??ng ta nh? bé trong ánh m?t cu?c ??i Cu?c ??i v?n còn dài Có ôm ...

Latin Kings:Halva Inne - The Latin Kings Play

Å bebis du får mig att längta Å snälla ta den i din mun. Å älskling vill ej längre längta Jag vill ju bara fylla din brunn Å du är sexig å ...

Den Grå Vegen - Hellbillies Play

... . Den grå vegen. Dæ æ'kji der du finn gull, der æ nok det meste fjas og tull. Ta heller stigen trong og smal over toppa og gjønom dal. Ein stig som har måse og blåbærlyng. ...

Advertisement

Erobiisi - Kapasiteettiyksikkö Play

... , tässä nyt mitään järkee, Kumpikaan ei puhu vaan soittaa suutaan. Molemmat on niin loppu ei täs oo mitään järkee. Mun on paha olla, sun on paha olla. Hei kulti, kulti miten me tähän tultiin siitä ...

Me Ollaan - Kemmuru Play

... on A-K-S-I-M Jos et tietänyt, niin nyt tiedät sen Mun nimi on J-O-D-A-R-O-K Räbäytän jep joo, ku täs on hohtoo Ja mun nimi on A-K-S-I-M Sävelsin tän ja lisäks räbäytän Mun nimi on J-O-D-A-R-O-K Käessä jopo, joten jäbä what what (Ääh, jee) Me ollaan ...

Buon Trong Ky Niem - Dan Nguyen

... tóc n??c m?t ch?a l?n khóc ??n nay thì ?ã ??ng cay nhi?u quá th? ngây ?i m?t trong b??c bu?n gi? m?i hay Bao n?m qua r?i còn g?i chi?c nghe lòng nhi?u nu?i ti?c Th??ng nhau r?i xa nhau r?i m?t l?n dang d? ?y ?êm l?nh vui v?i ai N? c??i ngày x?a ch?t trên b? môi héo mòn ...

RUK TUR YOO LEAW - Zodiac Play

... kor kid tueng tur na ( Repeat *,** ) Mai wa mong tee ngai Tae hua jai mong trong pai tee tur Tueng yim hai kub krai Kor kid tueng tae tue Mai pluer ...

MUAY NEE KAI - China Dolls Play

... mai)] (Repeat *) Ae Ae mong yoo yang nun Hen leaw mai kao jai Muay leaw mun pid trong ngai Doo kun hai dee Chuk chuk doo mai koi suy chan kor mai kao ...

Advertisement

Nho Em - Lam Truong

... minh chang nho chi Lam sao song trong cuoc doi thieu vang em Con dau nua mot thoi quan quyet nhau Duong nhu ca dia cau chang muon quay Nhuong cho chung ta hom ngay Tinh yeu dau phai la ...

Les Z'amis D'ta Femme - Les Amis D'Ta Femme Play

... ça suffisait pas nous mettons du désordre dans tout ça c'est nous les amis de ta femme vive la baise et vive le cul quitte à faire des cocus (x2) j'm'adresse à vous ...