Lyrics

Lyrics Saturday by HHP lyrics

View lyrics Saturday by HHP Listen to Saturday online free. Best songs by HHP. Browse songs similar to Saturday using our search engine.

Advertisement

[Intro] [?] [Verse 1] Well, check it Kgompieno ke letsatsi la kopelo Re tla be re tlatsitse gemere ka dikgamelo Rona re [?], bana badibusa Ko letlamoreng [?] or ko Medunsa Ntsha bodutu, babang ba tshela fela Ba opela tlola-tlola, haele kgora pila [?] a sena bophelo Bo-mommy, bo-daddy idemeletse selemo, man Di-VIPs di tsena di sa fele Waitsi gore bana ba go shwela ha o etshwere Ke o reetse kare mathata a tlohele ko gae

Advertisement

Ho tlilwe mo boikapesong Motho bona baigorotlile, go batla monate O fitlhile sentle, ene [?] O ska tshoga, o ska thothomela [?] [Chorus] Saturday it's OK We can try and get in touch It's gonna be a Saturday party, hey Saturday it's OK We can try and get in touch It's gonna be a Saturday party, hey

Advertisement

[Verse 2] Di tlabe di bowa ho tswa go fithla mosong Le amogetswe, itumele mona pitsong Bona bana ka di-style, dirope le matheka Ka di-[?] Molelo o tuka, [?] Di-speaker didumisa mona ho wa [?] Bashemane bone ba mo di-corneng Go diragala something mo ditlhareng Ke buwa ka bophelo ba meletlo mo Ha batla ho eletsa, o tla [?] Mahala, skoloto, go tlola or cash [?] combo Ana o sponono or tomboy Ke tshepa ke tlo le bona ko meletlong Batho ba me ke tla le bona ka dinako [Chorus] Saturday it's OK We can try and get in touch It's gonna be a Saturday party, hey Saturday it's OK We can try and get in touch It's gonna be a Saturday party, hey [Verse 3] [?]

View the video clip of lyrics Saturday by HHP for free online in high quality.. Listen to Saturday online free. Best songs by HHP. Browse songs similar to Saturday using our search engine.

Advertisement