Lyrics

Lyrics Blues Touhy Po Světle by Jiří Suchý lyrics

View lyrics Blues Touhy Po Světle by Jiří Suchý Listen to Blues Touhy Po Světle online free. Best songs by Jiří Suchý. Browse songs similar to Blues Touhy Po Světle using our search engine.

Advertisement

Proč mám pořád strach, že je za mnou vrah, který si mě s někým plete? Proč mám pocit, že jsem prošel pustým lesem? To mně prosím vysvětlete. Co kdyby zezadu někdo bod mě? To mám z toho, že jsem tady po tmě. Proč mám pořád strach? Tma bez hranic a oko není zvyklé rozeznat v šeru čísi obrysy. Možná že někdo kuje na mě pikle. Kéž by mé oči,

Advertisement

kéž by mé oči, kéž by mé oči brzy zvykly si! Kéž bych už poznal, kam vedly mé kroky, když jsem se vydal do tmy bezedné. Za trochu světla přidal bych dvě sloky a další dvě za trochu poledne. Tma tmoucí lechtá oční zřítelnice, už dvakrát zakopl jsem o kořen a upadnu-li ještě do třetice, budu se cítit značně pokořen. Blues touhy po světle teď naléhavě zpívám, blues touhy po slunci, hej, vraťte mi ho zpět!

Advertisement

Vždyť já tak rád, vždyť já tak rád, vždyť já tak rád se kolem sebe dívám Na modrý nebe, co nade mnou se klene, na sníh, co zebe a na sny zasněžené na jarní tání a rozvodněný řeky, mráz, jak se brání a ledy pukaj vzteky Chci vidět čisto a chci vidět mizet chyby. Chci vidět místo, kam poděly se sliby. Zkrátka chci víc vidět, než jsem dosud viděl, nemám se zač stydět, chci jen světla příděl. A dost!

View the video clip of lyrics Blues Touhy Po Světle by Jiří Suchý for free online in high quality.. Listen to Blues Touhy Po Světle online free. Best songs by Jiří Suchý. Browse songs similar to Blues Touhy Po Světle using our search engine.

Advertisement
Wait a moment while we load the video.
Advertisement

New lyrics