Lyrics

Lyrics So Laang We's Du Do Bast by Camillo Felgen lyrics

View lyrics So Laang We's Du Do Bast by Camillo Felgen Listen to So Laang We's Du Do Bast online free. Best songs by Camillo Felgen. Browse songs similar to So Laang We's Du Do Bast using our search engine.

Advertisement

So laang we's du do bast So laang's du mir no bast So laang wéi méng Aen Dëch nëmmen gesinn So laang we's du hei bast So léiw an so trei bast So laang kann fir mëch ët Näischt Schéineres gin Kuck, all méng Gedanken Si wanken, si schwanken Si sin stéits bei dir An ech kann nët dofir So laang we's du do bast

Advertisement

So laang's du mir no bast So laang kann fir mëch ët Näischt Schéineres gin Wann's de heino och fort gees Fir ëmmer no Nord gees Dann solls du nët mierken Méng heemelëch Träin An wann's du géif's froën Dann misst ech gestoën So laang we's du do worst So laang wor ët schéin Et as so am Liewen 'T geet monsches doniewen All Stonnen déi schéin Vill ze séier verbléin Wann's du dann no Nord gees Gleew mir, wann's de och fort gees So laang we's du do bast So laang wor ët schéin

View the video clip of lyrics So Laang We's Du Do Bast by Camillo Felgen for free online in high quality.. Listen to So Laang We's Du Do Bast online free. Best songs by Camillo Felgen. Browse songs similar to So Laang We's Du Do Bast using our search engine.

Advertisement
Wait a moment while we load the video.
Advertisement

New lyrics