Lyrics

Sahrud seyduna sen hiç mi bahar görmedin lyrics

Songs with sahrud seyduna sen hiç mi bahar görmedin by lyrics all the songs about sahrud seyduna sen hiç mi bahar görmedin. Get a list of all the new and old songs with lyrics of sahrud seyduna sen hiç mi bahar görmedin directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Sen Hiç Mi Bahar Görmedin - Sahrud & Seyduna Play

... ?n?na el olan?n umutlar? fot olur Bir ömür yang?ns?zda yanar yanar kül olur Sen hiç mi bahar görmedin beni kovsan gitmem derdin Yaban kokusuz yalanc? ?ehirde eskimiz yand? gitti. Deva bulmam gözlerine de? ...

Sen Hiç Mi Bahar Görmedin - Sahrud & Seyduna Play

... ?n?na el olan?n umutlar? fot olur Bir ömür yang?ns?zda yanar yanar kül olur Sen hiç mi bahar görmedin beni kovsan gitmem derdin Yaban kokusuz yalanc? ?ehirde eskimiz yand? gitti. Deva bulmam gözlerine de? ...

Sen De Mi Leyla - Ferdi Tayfur Play

... Leyla Soldurdun içimde ilkbaharlar? Düsünmez olmussun hiç yar?nlar? Aray?p gerçe?i bulamad?n m? Sen de mi Leyla, hay?rs?z Leyla Karaya ak denilir mi Amaya bak denilir mi Sevene b?rak denilir mi Sen de mi Leyla Haks?zl?k edene isyan ederdin ...

Advertisement

Sen Gittin Mi Ben Ölürüm - Işın Karaca Play

... köleyim al varlýðýmý Sensiz olmak daha beter ölümden yarim Duymaz mýsýn hala yalvardýðýmý Sen gittin mi ben ölürüm Batar limanda gemiler Kanadý kýrýlýr kuþlarýn Bütün ýþýklar söner

Bu Kaçıncı Bahar - Nazan Öncel Play

... de?meyeli Hasrete dü?tüm güzlere döndüm Gül tenine yüzüm sürmeyeli Bu kaç?nc? bahar Bilmedi?in kadar ?çimde bir sen var Gün mü soldu sen mi soldun Kar m? dü?tü yarim yollar?na Kar dü?ünce ba?r?m ü?ür Ayr ...

İyisi Mi - Nilüfer Play

... bende huzur Bu böyle sürer gider Çare yok ?yisi mi burada bitsin her ?ey ?yisi mi anmak çok güzel ?ey Seninle geçen günleri birer birer Benim kimseden korkum yok Ama sen hiç öyle de?ilsin ?çim yansa da kan a?lasa ...

Hiç Sevmedin Ki - Yıldız Tilbe Play

... Dedi?imiz Bir Masal?n Ba? Kahraman? Oluverdik Bir Anda Sen Olmaz Umutlar?m?n Umut Prensi Ben ?se Yüre?i ?izofrenlikle Bedellendirilen Bir Hayal Serserisi Bizim Masal?m?z Bitti De?il Mi ??te Buna Bir Cevab?n Vard?r Kesin Çünkü Sen Beni Hiç Sevmedin Ki

Kadınım - Levent Yüksel Play

... her?eyi inkar eden duygu Ne ac? yaz?k Hiç üzülmedin mi dü?ünmedin mi halimi Hiç mi s?zlamad? için Bir tek iz bile yok mu bende Ne ac? yaz?k Kad?n?m söyle sen mutlu oldun mu Bu deli adam? unuttun mu ...

Advertisement

To Mi Się Śni - Maanam Play

... ?ni si? zimny ?ni mi si? g?odny ?ni mi si? smutny szary sen Z?ama?e? mi serce bez jednego s?owa Z?ama?e? mi serce jednym prostym ci?ciem Z?ama?e? mi serce z?ama?e? mi serce Z?ama?e? mi serce jednym prostym ci?ciem To ...

Şaşkın - Mavi Sakal Play

... b?rak?ld?n Yine yaln?z ba??nas?n i?te ?a?k?n Ya?mur çamur dinlemedin Kaz??a oturdun inlemedin Beni sen hiç dinlemedin be ?a?k?n Okula gittin sevmedin Dersler hiç yüz vermedin Ne i? tutsan s?k?ld?n be ?a?k?n ?lla davul mu çalacaks?n ?lla gitar m? çalacaks?n ?lla piyano ...

Kýþ Þarkýsý - Nil Karaibrahimgil

... çald?n m? bir k?? ?arks? Bugün hava s?f?r?n alt?nda on Seni özledim ama bence bu son Mesela sen hiç buza bas?p kayd?n m? Eldiven ve atk? ald?n m? Ve üzülmek için çald?n m? bir k?? ?ark ...

Esmer Günler - Nilüfer Play

... Yapma yapma Sen beni b?rak?p böyle gitmezdin hiç yapmazd?n Aylar? geçti ayr?l?k sen delisin Sen beni b?rak?p böyle gitmezdin hiç yapmazd?n Aylar? geçti ayr?l?k sen delisin Yapma yapma Sen de mi akl?ma s??m?yor sen de mi Sen misin her ...

Olur Mu Olur Mu? - Nilüfer Play

... ?m allah?m Murad?ma ermeden alma yan?na Allah?m allah?m Murad?ma ermeden alma can?m? Neredesin sen? Neredesin sen? Gözüm yollarda seni beklerken Hiç mi sevmiyorsun? Seven bu kalbin dualar?nda Ç??l?klar?mda ac?lar?m var ...

Advertisement

Beni De Mi Ýstanbullu Zannettin? - Pamela Play

... seviyorum" demek Daha güçlü sandýðýn maymunu öpmek Sonumuz olmadý küçük sevgilim Kim olduðumu hiç mi göremedin "evet,evet aþkým diye baðýrmak, karþýndakini ele geçirdin sanmak Bir arkadaþýn ...

Gözler Anlatır - Pinhani

... y?llardan sonra S?rlar içimde, korkar?m anlatmaya A?k al?r beni, kand?r?r beni Küçük bi çocuk gibi Sen güzel kad?n, hiç mi mutlu olmad?n Hiç mi sevmedin, hep mi yar?m kald?n Belki bilmeden, bekledin beni Beni sana kader getirdi ?çimden geçen, senin içinden ...

Aşk - Rafet El Roman Play

... s?zar kan?na i?ler A?k hançer gibi batar cam gibi keser ?zleri kal?r derinlere iner Sen hiç sevdin mi? Hiç sevildin mi? Kavu?tum derken terkedildin mi? O ?imdi çok uzaklarda yok hayat?mda Ah hat?ralarda O ?imdi çok uzaklarda rüyalar?mda ...

Güle Güle - Rafet El Roman Play

... ? Dupduru yüzüne k?yamad?m gözüne bakmaya doya doya Akl?m?n ucuna soruyorum suçumu bende miydi ar?za Sen beni hiç ama hiç mi sevemez sand?n B?rak?p da bu kalbimi parçalad?n Güle güle sevgilim haftaya beklerim Seninle a?k olmaz Huyu ...

Pavlov'un Köpeği - Sagopa Kajmer Play

... ald?. Ve... Berdu? halim arbedemde yumruklar?m? s?vazlad?. Kazalardan salim ç?kt?m,kendim yazd?m paranoyakl?k kitab?n?. Art?k hiç mi hiç de hatr?n kalmad?,tekmelerdim da?lar?,kalbime yuvarland? ta?lar?. Gözlerim olan bitenle yüz-göz ...

Advertisement

Perişanım Şimdi - Sezen Aksu Play

... nas?l öfke (2x) Peri?an?m ?imdi mutlu oldun mu Ba??n? yast??a rahat koydun mu (x2) Sen hiç fark etmeden kalp k?rmad?n m? Merak edip vicdan?na sormad?n m? Ne yapt?m ben sana bu kadar ...

Unuttun Mu Beni ? - Sezen Aksu Play

... ? Hiç çalmad? m? o ?ark?? O sahil, o ev, o ada O k?rlang?ç da m? küs bana? San?rd?m ki a?klar ancak Filmlerde böyle... Ben hâlâ dola??yorum avare Hani görsen, enikonu divane Ne yapt?ysam olmad?, ne çare Unutamad?m, gitti! Ey a?k! Neredesin ?imdi? Sen de mi ...

Yalnızlar Treni - Sibel Can Play

... sindi Olmay?nca olmuyor Pay?ma yaln?zl?k dü?tü kader hep beni çizdi Gülmedi mi gülmüyor Sen hiç hayallerinden vazgeçtin mi a?k için Kanl? b?çakl? oldun mu gönlünle Hadi affettim farzet hadi unuttum farzet Nas?l hesap veririm ...

Sıra - Soner Arıca Play

... bilerek hazin sonu A?k? a?k gülerek kazan kuyunu Ben yazd?m ve bozdum desem de Asl?nda hiç mi hiç sevmedim bu oyunu Hayat ne oyunlar oynad?n sen bana Varsa bin bedel ödedim Borcum yok sana Ey a?k görün gözüme göster kendini Raz? de ...

Sevdanın Son Vuruşu - Tarkan Play

Yüre?imde zincirler k?r?l?yor duydun mu Nefes nefes bu gece sevdan?n son vuru?u 2x Sen hiç böyle sevdin mi Sen hiç böyle oldun mu Ba? e?dim yine a?ka Ama bu son sayg? duru?u Seni karanl?klara b? ...

Advertisement

Gelevera Deresi - Volkan Konak Play

... 'undan bulasun Kimse almasun seni yine bana kalasun Sevdu?um senun a?k?n ci?erlerumi da?lar Hiç mi du?unmedun sen sevdu?un boyle a?lar Gelevera deresi iki da?un arasi Yuzunden silinmesun piça?umun yarasi

Ayıp - Zardanadam Play

... kay?p, bu bir kay?p. Ben hatalar yapm???m, ?a?k?n, aptal, safm???m. Bu mu ay?p, bu mu ay?p? Sen hiç yan?lmam??s?n, hiç pi?man olmam??s?n. Bu bir kay?p, bu bir kay?p. ?çinden düz, d??tan yuvarlak; kimin umrunda? ...

Hoşçakal - Emre Aydın Play

... Daha durmam bo?luklar?nda ben Unutuyorum Sen hiç görmedin Ba?tan böyle yaz?lm?? Yok kimsesi kimsenin Hiç kimsenin Sen hiç görmedin Sonu ba?tan yaz?lm?? Bitti bitti bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her ?ey gibi Erirken ...

Sende Bilirsin - Ferdi Tayfur Play

... m? Seni sevdi?imde söyle yalan m? Bir gün dü?eceksin eyvah diyeceksin Hep böyle olmu?tur sen de bilirsin Yetmiyor mu Benim çekti?im Sen hiç böyle de?ildin Nedir senin bu halin Uzaktan geçer oldun Ne arad?n ne sordun Bensiz ...

Neyse - Funda Arar Play

... çaba Ve gözün kara olmal? Bir büyük can pazar? a?k Sapasa?lam ç?kmal? Hiç korkakl?k dinlemez ki, dinlemez ki Ben büyük a?klar?n kad?n?y?m Kimler geçti ayaktay?m, sen de mi duracakt?m Bo?ver gitsin Art?k kur?unlara diziyorum, yalan a?k oyununu Duvarlara yaz ...

Advertisement

Güller - Gece Play

... ?mad?n Kalbimi ya?malad?n Akl?m? takt???m teyyare Uçurdu beni sonun da i?te Hadi ben maymunum Sen beni hiç mi tan?yamad?n? Az?m? kapat?r m?s?n? Ay ay ay ?stemem Güller kanas?n dursun Her?eyimi al zaman ...

İnsaf Yok Mudur - Grup Vitamin Play

... de hakl?s?n karde?im Geçenlerde sen al arabay? git vur (uh uh ah ah yuhhhhhh) Dur dur dur yok mudur Sende hiç insaf yokmudur Dur yok yok yok mudur Hiç mi hiç mi hiç mi yok Ba?kas? olsa çoktan ...

Dünya - Göksel Play

... K??k?rt?tken günaha Hiç mi suçun yok dünya Ne gelirki elimden Sundu?un çiçeklerden ?stiyorsam bir parça Dünya, dünya, Dünya , dünya, dünya Ölümle a?k aras? Bu incecik s?n?rda Ar?yorum kendimi Da??n?k duygularla Ben senin içindeysem Sen benim içimdesin Bu rüya ...

Kandıramazsın - Gülben Ergen

... güven duygusu sana siper olur mu? Kand?ramazs?n beni, susturamazs?n beni, durduramazs?n beni Ben kötüyüm sen iyi mi? 1, 2, 3, 4 tamam Dahada katlanamam Senide sensizli?ide kimseyle payla?amam x2 Selam yaln?zl?k ben geldim ...

Kandıramazsın Beni - Gülben Ergen

... güven duygusu sana siper olur mu? Kand?ramazs?n beni, susturamazs?n beni, durduramazs?n beni Ben kötüyüm sen iyi mi? 1, 2, 3, 4 tamam Dahada katlanamam Senide sensizli?ide kimseyle payla?amam x2 Selam yaln?zl?k ben geldim ...

Advertisement

Kandıramazsın Beni (Selam Yalnızlık) - Gülben Ergen

... güven duygusu sana siper olur mu? Kand?ramazs?n beni, susturamazs?n beni, durduramazs?n beni Ben kötüyüm sen iyi mi? 1, 2, 3, 4 tamam Dahada katlanamam Senide sensizli?ide kimseyle payla?amam x2 Selam yaln?zl?k ben geldim ...

Platonik - Hayko Cepkin Play

Yar?n olsun bir göreyim, o bilmesin kimim Yans?r bak bir parçam Hiç mi görmedin? Bugün olur belki de. Bir gün olsun ben isterim, Tenin tenim gibi Kanunsa bir parçan, ...

Sen - Agogh

... , pora?en svìtem, na du?i stíny, jsem trochu jiný. To, co jsem hledal, to u? mi vzali, buï ?ít dál v bolesti nebo spát navìky. Sen se mi vèera zdál, mrtvej jsem byl, to je jasné, s Nejvy??ím kostky jsem hrál, bylo ...

Ve Ben Şimdi - Ajda Pekkan

... a?r? gözümde ya? Kalbim ak?yor sana bak yava? yava? Seninle deli doluyum Sensiz ben bir hiç mi oluyum Seninle dertli ate?liyim Sen yoksun ben ?imdi bir hiçim Söz : Selçuk Ba?ar & Müzik : Selçuk Ba?ar

Velkej Sen - Alkehol

... mít A i kdy? je to hodne bláznivý Nav?dy a porád jsem chtel z ní jen pít Ten sen se mi potom vyplnil Pri?el ke mne nákej divnej pán Podivnou recí name promluvil A pak zmizel ...

Advertisement

Skalonga - Athena

... kolayca anlars?n Fazla sorma yoksa pi?man kal?rs?n Kaç kere kaç ola? Sen gerisine hiç kar??ma O günler gelir akl?ma hep o bizim dama ç?k?nca Hiç mi s?zlam?yor, kalbin dolmu? ta?la, ta?la Gel bak, gel otur ...

Yawaşş Yawaşş - Athena

... ?r kolunu havaya Teslim ol, pi?man olma Ate? etmeden son defa Dü?ün bir daha Sen seni hiç mi sevemiyorsun Belki kendine güvenemiyorsun Sus, soru sorma, cevab?m yok Tan?yamad?n hala Bana öyle bakma, ...

New lyrics