Lyrics

Pro mám poád strach lyrics

Songs with pro mám poád strach by lyrics all the songs about pro mám poád strach. Get a list of all the new and old songs with lyrics of pro mám poád strach directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Dopis - Tomáš Klus

... dn? Pí?u to Tob? Ty snad tu?í? o? tu b??í Pro? na vyhlídkový v??i Stojím s rozumem v koncích S ?ivotem na startovní ?á?e Kolem ty nechápavý tvá?e Pí?u Ti proto?e mi schází Tvoje síla A Tvý pastelový o?i Mám trochu strach ?e sv?t se rychle to?í No a ?e kdy? nesesko ...

Mám Horečku - Brutus

... mám Slepý strach m? nocí ?ene A? mám o?i otev?ené Rozpálený vidím sv?t A jsem celý v ohni hned Mám hore?ku mám hore?ku Mám hore?ku mám hore?ku Mám hore?ku mám hore?ku Mám hore?ku mám hore?ku Mám ...

Planeta Prasat - Morcata Na Uteku Play

... nedáte od té doby jisté co jsou vep?i karatisté já jsem ?ezník z povolání tohleto mi strach nahání ?eru jen mrkev a hrách z prasete mám prost? strach jitrnice jelita prase brousí kopyta st?jte p?i nás v?ichni svatí to prase nás stra?n? zmlátí ...

Advertisement

Václavák - Tři Sestry Play

... po Národní a svoje ?ajze! ?vou, Doma sko?ej na bachyn?, stejn? nic nezm??ou. Te? mám trochu strach, a zima je mi, ach, Na práci to nevypadá a je po markách. Zejtra p?ídu zas, ud? ...

Jó Já Jsem Srab - Yo Yo Band

... ? zvedne metrák Copak já jsem Lászlo Papp. Jó já jsme srab Kdy? se dom? vracím Mám toti? strach ?e m? ?ena bací. Moje milá ?ena N??ná kv?tina Lehce si m? zvedne A u? to za?íná. Kdy? ...

Případ Ztracenej - Ewa Farna Play

... se? ?ekni, jsem to já? Kdo se zlým stránkám podobá? Pro? z velkých gest m? v zádech zamrazí, z nesprávných cest mi lidé nohy podrazí. Mám jen strach, ?e ?as se ztrácí v hodinách, já tvá? u? mám, jen se na m? podívej. Jméno sám mi dej?.. Jsem ...

Blues Touhy Po Světle - Jiří Suchý Play

... ?el pustým lesem? To mn? prosím vysv?tlete. Co kdyby zezadu n?kdo bod m?? To mám z toho, ?e jsem tady po tm?. Pro? mám po?ád strach? Tma bez hranic a oko není zvyklé rozeznat v ?eru ?ísi obrysy. Mo?ná ?e n?kdo kuje na ...

Jako Stín - Argema

... zdráhám P?íli? dlouho byl jsem sám! R: Tak sundej strach a poj? ?ekni, kam se s tebou vydat mám Sundej strach a poj?, jsi bezva lo? Tak sundej strach a poj? ?ekni, co te? m??u vid?t sám Sundej strach a poj?, jsme jedna lo? Mezihra: Fakt jsem ...

Advertisement

Pro-To-Typ - Lukatricks Play

... ?, trzyma? gwó?d?. Wyluzuj z tonu, spójrzcie, jestem ci?gle w grze, Nie szukaj asów, nie tra? czasu, mam je dobrze wiesz gdzie. Bo widzisz pro-to-typ, jak ka?dy z nas tu, Jak mata, jajo, gano, fo, toony - masz tu, ? ...

Mám Vše Vrátit Zpátky? - Markéta Konvičková Play

... zpátky Sv?tu ?íct, ?e dál ti mám chu? lhát? V?echen splín a zkratky Sám to ví?, ?e není o co stát Dé?? vládne místo nás Lásku spálil ?as, je proti nám H?ích stáhnul ke dnu strach A v nebezpe?ných hrách se proklínám Kam t? odnes ...

Nieważne - O.S.T.R. Play

... , Hera zna burdelów, gdzie ja, hak do celu, wewn?trz okazicieli chmielu, szczerba wielu. W genach strach - wiesz znam takiego durnia, co pu?ci? na?eczon? na chwile do Hamburga, za tyle ...

Strach - O.S.T.R. Play

... to sukinsyn, ale sprytny jak Boruta, Brat mo?e siebie, ale wszystkich nie oszukasz. To jest strach. Na potylicy zimny dreszcz, Ta bro? pustoszy ziemi? wzd?u? i wszerz, Szybsza ni? nó?, l?ejsza ni? ...

Aż Strach Pomyśleć - Paktofonika Play

... si? tak leni Strach pomy?le?, ?e sk?ad si? tak leni Wszyscy ?ni?, wszyscy smacznie ?pi? Rah r?ka posuwa myszk? sw? Trzy kawy wypite S?uchawy w ?eb wbite I w dodatku cech? t? trafiony w spadku Dawno po pó?nocy, ja mam to w zadku Zatopiony ...

Advertisement

Imprese Ulic - Paulie Garand

... . Lampa si vzpomenula vyloudit poslední kolá? sv?tla na pisálk?v hábit. Jsem jako Jack Dawson, mám skicák a ?kandy a ka?dou minutou há?u ofinou pro tu jedinou impresi, co mi vydr?í na dlouhý ?asy. ref. A tak pamatuj na imprese ulic ...

Onal - Paulie Garand

... , hrudník plný, já chutnám jí sjedu tam kde slunce nesvítí "Pot a prach." N?kde ve m? trochu strach z toho, ?e v místnosti vedle jede ve?er v plnejch obrátkách "Hej ne?e? to." Za záv?sem vyrábíme ...

Všetko Čo Mám - Paulína Ištvancová Play

... No nikdy nespoznám ?i u? som v cieli Sná? chýba mi kúsok z mála Cestu za mnou lú?e spália Mám strach ?e ni? nevymyslím Priate?ov pár je v?etko ?o mám Chcem patri? niekam Nech u? viac neh?adám Sta?í len chcie? na zlé nemyslie? ?o má pris ...

Lord Zentisrof - Stíny Plamenů Play

... je to jen ?ivel neutrální Zentisrof si ?íká, není prov??ený Syn Poklop?: Já mám dosti d?vod? brát toto stvo?ení Debaty s ním vedl jsem pro ?istírnu p?ínosné A? poví ing. Möbius, zná dob?e jeho podstatu Bu?me nezaslepení, zpov?zme ...

Úhlavský Kanalizační Sběrač - Stíny Plamenů Play

... nálo?e proti svatým De??ový odd?lova? u ?eky Radbuzy Objektem vstupním pro pekelné výpravy Mockrát tu ho?elo, a já jsem ?há? St?elný prach po kapsách, vy m?jte strach Obrovské nádoby vle?eme s benzínem A? mocn? duní zlo ?pinavým sb?ra ...

Advertisement

AsiJat A Eva - Tomáš Klus

... v tvém p?edpokoji slasti, sborník citát? a cit? bez tvé ú?asti. Samaritán, v?dy kdy? sama jsi tam. Mám strach. Tak t?eba z nejistoty, z toho ?e nejsi to ty, kdo pr?svitnou dlaní mi mí?í do cizoty, ...

Road Movie - Traband

... povadle na klín? kní?ku o jám? a kyvadle a jizvy na záp?stí Nikdy nep?iznal bych, ?e mám strach ?e hlad m? ?e?e v útrobách a v hlav? divnej pocit Kolem nás se míhaj sv?tla, stíny uvnit? prázdno z kocoviny a ...

Franta Vrána - Tři Sestry

... ? nic moc extra netáhlo Ty hákuje? od p?írody a já jsem zase netáhlo Musím si t? p?ipoutat mám strach ?e bysme skon?ili Tak nechám stopu na ko?í?ku ?in?ily Nespoléhám na p?ísahy Na ...

Pro Missku Jít - Xavier Baumaxa

Musím si pro missku jít Na afrodýzy jako ty Chci ten tv?j b??ek hemodialízat Nech m? být Já mám jiné hodnoty Uka? ?tr??ek tv?j A? vím, z jakého kraje ty (socko!) Úsp?ch mít Neznamená ...

Kuře V Hodinkách - Flamengo Play

Lyrics of Kuře V Hodinkách by Flamengo: Mám pro svou cestu krásný koráb / bílý V mém lanoví tam vítr zuří / a kvílí Kýl řeže brázdu dávných moří / moří Pán lodi jsem a žádných bouří / se neptám Život je bílý...

Advertisement

Absolutní Krach - Helena Vondráčková Play

... po ?pi?kách a jak dlouho to trvá to je psáno ve hv?zdách já kdy? mám vztah a mám ráda tak mám strach ?e se vkrádá krach a tak já vím ?e ?eká m? zas absolutní krach a krásn? si ?íkám jak se u? ...

Kus Nebe - Helena Vondráčková Play

... stále tone v hrách A snít je tak krásn? zábavný Nemám nikdy strach ? dál ská?u po skalách A nehasím to co nepálí Víru mám a sílu snít Necítím zlo a nejsem p?ítel beznad?je Víru mám a sílu chtít Ten sv?j kus nebe mít ? nádhernej Cítím ...

Mám Nový Vůz - Helena Vondráčková Play

... ? u? ?íct to musím je pro m? te? v?ím mám nový v?z to jsou zprávy mám odte?ka v?z barvy trávy mám nový v?z to jsou zprávy a jsem do n?ho blázen mám nový v?z to jsou zprávy mám fungl nový v?z mám nový v?z barvy trávy já se ...

S Tebou - Helena Vondráčková Play

... tvou já v sob? místo mám, Pro kousek ?t?stí chci si jít Otvírám srdce své te? doko?án, S tebou chci být, s tebou chci být. 2. V o?ích t?pyt,prázdný byt, jen ty a já. Byl si tak blízko, a? sem m?la strach, Touha v nás a slova ...

Sólo Pro Tvé Oči - Helena Vondráčková

... aut v mysli má? v tvých o?ích touha blýskavá já pocit mám ?e v nich mám být i já sólo pro tvé o?i já chci mít tv?j zrak p?ipoután miliony silo?ar já v sob? mám sólo pro tvé o?i tou?ím být ?ádné d?lení i kdy? vím o tom ...

Advertisement

Insania:Základy Zla - Insania (CZ) Play

... tmou, Tmou výstavní sín?, jipija hej, jipija hou. Zlo je um?ní pro zájemce s nejvy??í nabídkou, Co vystaví?, to prodá?, jipija hej, jipija hou. Cílem hudby je ?í?it strach, A kdy? ne, je to ký? lacinej. Cílem dobra je konat zlo ...

Pocałuj Mnie W Miłość - Jamal Play

... splot Potem nie ma nic, te sploty jakby rozrywa?y si? Patrz? na siebie sprzed lat, mam siedamna?cie lat W dupie ?wiat, ucz? si? jak ukry? strach ?e nie b?dzie nikogo dla kogo mog? znie?? ból Teraz wrogom jest b?ogo, czuj? ?e nagi ...

Mám Jizvu Na Rtu - Jaromír Nohavica Play

... ?m ?eské zem? cht?l bych uklonit se a kdyby se n?kdo z vás na and?la ptal, tak mám jizvu na rtu, kdy? p?i mn? stál V Pa?í?i ?etl jsem si ruskou verzi L´Humanité a z bible zatím ...

Pro Martinu - Jaromír Nohavica Play

... jsem Tereze, ?ekla, ?e ke mn? u? nevleze, ?e jsem ji posledn? nalákal na známky, následn? dostal jsem strach. Já hlupák veliký, v?echny ty ar?íky, na nich? byl Gagarin, prodal jsem v Pofisu, te? ...

Až Pro Mě Přijdou - Kabát Play

... m? p?ídou budu se z plna hrdla smát A? pro m? p?ídou a za b?icho se popadat A? pro m? p?ídou budu se z plna hrdla smát A? pro m? p?ídou a za b?icho se popadat Se smrtí dohody, no nic moc výhody já mám je te?ko v kvartýru snad ka ...

Advertisement

V Útulcích Pro Ztracený - Kabát Play

... v tom snu hrál Na vlastním poh?bu jsem byl a na hrob kytku jsi dal V útulcích pro ztracený upíjí smutek sv?j z ?istejch pohár? vzpomínky ?típou na du?i jako hejna dot?rnejch komár? ...

Kali:Strach - Kali (SK) Play

... do raja, ktorá sa prisnila vo sne. Nie som v?emohúci ani Boh, taktie? mám strach, skrat, ktorý sa tisíckrát zásobuje v ozvenách, nebojím sa smrti, ne, paniku mám z choroby, staroby, viem, ?e by ma zabila bezmocnos? chudoby, ale prijímam ?al?ie výzvy ...

Strejček Strach A Teta Obava - Karel Kryl Play

... volby, jindy oslava, Nad pr?vodem vlaje zástava, (: odhodlan?, sm?le pochodují v ?ele Strej?ek Strach a teta Obava. :) Ref: 7. A? jsi fe?ák nebo ohava, Pro ka?dého platí ústava, (: ústavu v?ak rad?ji do ústavu vsad?j' Strej?ek ...

Zpívání Pro Miss Blanche - Karel Kryl Play

... ulice. R: Pod listím smokvo?ovým ve?er co ve?er ji vzývám, S m?sícem platinovým vyznání pro ni te? zpívám, ?e, a? se setmí, polibkem setru ve?keré slzy z tvá?e a ze rt?, To se p? ...

A To Co Mam... - Kasia Kowalska Play

... ?am d?u?ej kry? W to co mam, wierzy?am nieprzytomnie A to co mam, mia?o wszystko ci zast?pi? I dok?adnie tak, tak smakuje ten l?k I strach, ?e gdy sko?czy si? dzie? Tak spokojnie odpowiesz ?e to co mam, nie wystarczy ci To co ...

Advertisement

Dokąd Mam Biec - Kasia Kowalska Play

... zw?tpienia I kochaj jak ten pierwszy raz Chocia? my?li z?e s? przy mnie Chocia? w ?y?ach p?ynie strach Przy tobie wiar? mam Me oczy maj? blask Nadzieje p?on? nam ?e zostaniesz ze mn? jeden raz Ten jeden raz ...

Já Ji Mám - Alkehol

... - von jí má Já ji mám - zas jí má Jó, já ji mám - von jí má Já ji mám - zas jí má Nijak není zvlá?tní na?e rodinka Fla?ka rumu je pro nás jen sva?inka Notoricky známá v na ...

New lyrics