Lyrics

Mor ve tesi ak inde lyrics

Songs with mor ve tesi ak inde by lyrics all the songs about mor ve tesi ak inde. Get a list of all the new and old songs with lyrics of mor ve tesi ak inde directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Çocuklar Ve Hayvanlar - Mor Ve Ötesi Play

... Tüm gece yaln?z konu?tular Ö?renince oyunu O masal yine ba?lad? Parlakla?t? evren birden Sorular ve cevaplar Bir bir hepsi yok oluyorlar Ö?renince sonunu Hayat yeniden ba?lad? Parlakla?t? evren birden ...

Bazen - Mor Ve Ötesi Play

... dönmem imkans?z Yine de mutluyum Bazen eski defterleri açmaz m?s?n Onlar masum duran o sakl? sayfalar Pistir ve temizdir sadece laf vard?r orda Bir daha gelmem üstüne Çünkü ben kayboldum, geri dönmem imkans?z ...

Bir - Mor Ve Ötesi Play

... ?tum, evindeydi ellerim Bütün günlerden ba?ka bir ismin vard? senin Titredim zamans?zca, dün ve yar?n yokoldu yan?nda Yar?m kalan bu dü? bizim mi Yoksa yiten ben miyim derken ...

Advertisement

Bırak Zaman Aksın - Mor Ve Ötesi

... sonunda Gözlerime bir bak yeter Mutfakta çýplak ayak sesin huzur mu bu, Mucize arzusu Sonsuzdum ve mahvoldum

Bisiklet - Mor Ve Ötesi Play

... bak gökyüzüne Seni bekleyen ba?ka bir adam var Gözüm yollarda Yollar? sen a?arken Bekledim ve gördüm ihtiyac?m olan? Biraz ?ans ve bir bisiklet Kim tutunmu? zamana? Pi?man de?ilim asla. Nas?l bir ?ey? Uykusuz uza?a ...

Boşver - Mor Ve Ötesi Play

?lk damla dü?tü et parl?yor karanl?kta Be? dakika sonra benim dünya Ve sen hala ögür ruhlara dair yalanlarla beslen Bo?ver Ayna ?slak elleriyle Surat?nda hasta ...

Büyük Düşler - Mor Ve Ötesi Play

... mi Kaosun dili Aç ?u kalbini Söyle Hayat?n gerçek mi Nedir ki Y?karlar K?r?lgan rüyam?z? I??ks?z ve renksiz mimarlar dü?ünün Oyundur, oynarlar Bitmesin i?galleri Uzundu sokaklar Yürümek isterdim Gördüm Gördüm Gördüm ...

Canlı Yayın - Mor Ve Ötesi Play

... mümkünse git a?la bir ba?ka Üzle Yeter dedim içimdeki sahte i?kence sesine Senin için ve sadece senindi an?m Sorma lütfen sorma bana ne kadar içtensin diye Hayk?rd?kça gözlerinle ...

Advertisement

Canli Yayin - Mor Ve Ötesi Play

... kurtul mümkünse git agla bir baska yüzle Yeter dedim icimdeki sahte iskence sesine Senin icin ve sadece senindi anim Sorma lütfen sorma bana ne kadar ictensin diye Haykirdikca gözlerinle utanirim olmaya ...

Deli - Mor Ve Ötesi Play

... ?lerle oyalamay?n Aran?yor, sahibi ruhumun tam yerine mi dü?tüm? Direniyor, faili tutkunun, k?zm?? ve küçülmü? Aran?yor, sahibi ruhumun tam yerine mi dü?tüm? Direniyor, direniyor, direniyor Beni büyütün, a? ...

Eksik - Mor Ve Ötesi Play

... ?l da de?i?ti Dönüp bak?nca Gördün birden Sanki bir ?eyler eksik hayat?mda Dur ve dinlen n'olursun ..bir defa Yerinde sayars?n kaç?p gitsende Her ?ey içinde Sevdi?in her ?ey ...

Güneye Giderken - Mor Ve Ötesi Play

... ? ?lerde beyaz ya?makl? Al basmadan giysileriyle Kad?nlar çal???yorlar Yüce da?lar ilerde mor En yükse?i en önce gördü Küçük bir çocuk yeni uyanm?? gözleri mahmur Muavin de çocuktu ...

Hayat - Mor Ve Ötesi Play

... bir ?ey yok Gördük ama konu?mad?k Ve hayat her?ey yolundayken dur dedi art?k Ve hayat herkes evindeyken dur dedi art?k Ve hayat can?na tak etmi?ti sus dedi art?k Ve hayat K?r?k dü?ler ayn? yanl?zl?k Öyle ...

Advertisement

Kördüğüm - Mor Ve Ötesi Play

Kim bilir Neler oldu Yer yar?ld? Herkes hâlâ kibar Parlak kutularda Toy mühendisler Bozuk ve sahte Hep havadisler Bu mudur bana reva gördü?ün Kimseler bilmez Bu bir kördü?üm ...

Mucize? - Mor Ve Ötesi Play

... sonunda Gözlerime bir bak yeter Mutfakta ç?plak ayak sesin Huzur mu bu, mucize arzusu Sonsuzdum ve mahvoldum Güne?li gün yalanlar?yla avundum

Ne - Mor Ve Ötesi Play

... biz sarho? Ne fark?nda olanlar?n?z Ne gündelik hayatlar?n?z Ne i?kence görenleriniz Ne kaybolan özneler ve siz Ne savurgan dudaklar?n?z Ne eskiten yalanlar?n?z Ne isteksiz suratlar?n?z Ne sessizce hayk?rsan?z

Parti - Mor Ve Ötesi Play

... Yalan m?ym?? Partinin tad?n? kaç?rd?m Nümayi? zannettiler ?syanm?? Nazik bir katil Do?urmu?sun Ve kazanm?? Kutsal Akl?n Nerde Dans et Üstümde Sakin olmak için Biraz daha e?len

Sabahın Köründe - Mor Ve Ötesi Play

... uyand?k Sabahlar hep karanl?k Her sabah ko?tu?um saçma içime Geceden içime oturmu? dertlerime Ve hatta sararm?? di?lerime Yeni do?an günün tüm lanetiyle lanetiyle ??te i?te ??te bu ...

Advertisement

Sessizlik - Mor Ve Ötesi Play

... , bekle?ip duruyorlar Reklamlar, panolar, dükkanlar, insanlar Bana bir kutu sevgi al bir kutu umut ve ne?e al Alabilir misin, ne duruyorsun? Sakinle?in çocuklar Sakinli?e ihtiyaç var Sessizle?in çocuklar ...

Sevda Çiçeği - Mor Ve Ötesi Play

Sessiz sedas?z açard?n gecelerde Kimse bilemez, göremez kuytularda Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda Sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykular?mda ?imdi art?k seni koklar yaln?zl???m Seni arar seni sorar sevda çiçe? ...

Tv'deki Kız - Mor Ve Ötesi Play

... var ama Kokunu bilmem, s?k?ld?n galiba Bir gün yan?na gelsem tan?r m?s?n? Tv'deki k?z Sen ve ben ikimiz, camdan evimiz Sesin çok uzak bana Tv'deki k?z Uyu, uyu Yoruldun, uyu Hep ...

Yalnız Şarkı - Mor Ve Ötesi Play

... oysa senden uzakta Ama kim bilir belki bir gün O ya?arken sen ölmezsin Ac?lar ak?p gider ak?p gider Uyan?nca üzülme gerçek bu i?te Tesadüfen yaln?zs?n henüz yolun ba??ndas?n Tesadüfen ...

Yaz Yaz Yaz - Mor Ve Ötesi Play

... hiç durmadan tart???p duruyoruz ki biz Bile bile üstüme gelmene ne gerek var Neden dostça ve insanca ayr?lam?yoruz ki biz Ve bunca ya?anm?? y?llar?n da hat?r? var E?er her gün bu i?kence E?er her gün ...

Advertisement

Yeşillik - Mor Ve Ötesi Play

... ?ndan Ye?illi?in yokolu?unda Söyle ?imdi kim mutlu? ?nsanlar birer birer yitip giderken Ve bir can s?k?nt?s? Her ?eyi ama her ?eyi silen Sahici sevgilerde yorulmu?tun Sahipsiz rüyalarda ...

Yorma Kendini - Mor Ve Ötesi Play

... ?ey söylesem Ben beni sadece dinlesen Akl?n? kalbine örtmesen duysan Olur mu? Her ?ey görece ve her ?ey mutlak ?kisi beraber çok mu?lak E?lenelim hadi e?lenelim Peki kim biliyor Kim ...

Kadınlarımız - Ruhi Su

... Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki Ve karasabana koþulan Ve aðýllarda Ýþýltýsýnda yere saplý býçaklarýn Oynak, aðýr kalçalarý ve zilleriyle bizim olan Kadýnlar Bizim kadýnlarýmýz Þimdi ayýn altýnda Kaðnýlarýn ve hartuçlarýn peþinde Harman yerine kehribar baþaklý ...

Buğday Tanesi - Ahmet Kaya

... davran?p do?rulanda Su Azg?nl?k ça??na varanda Filiz dal ucunda s?r Ak elleri bo?um bo?um k?nal? Mavide bir nazl? mavi bezenir Morda bir sevdal? mor Ve destan ?avk?r alaca ?afaklarda Karde?im Sesini da?lara serper ?iirim ...

2012 - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of 2012 by Mor Ve Ötesi: Ah bu niyetin ziyan olmaz inşallah Yandığını anlatır sana her yaprak Hiç bilinmez neye çarptığın Ah bu niyetin ziyan olmaz inşallah Yandığını anlatır sana her yaprak Hiç bilinmez...

Advertisement

23 - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of 23 by Mor Ve Ötesi: Yüzünden başlasam gitmeye uzaklara Duymasam kimseyi Sonu olmasa ummadık rüyalarda Eksilse, yok olsa bile değer Bir gün kendimi bırakıp Sana anlatsam ne olduğunu Neden sözleri yuttuğumu Gerisi...

Araf - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Araf by Mor Ve Ötesi: Kalbin işine bak yüzüne bakamaz. Ağlar durur sen uyurken. "Yalnız olamayan böyle mi yapar?" dersen anlarım. Aşkın içine bak, en güzeline Hem var hem yok mu, bile bile Adalet yok ya, canımı...

Ayıp Olmaz Mı? - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Ayıp Olmaz Mı? by Mor Ve Ötesi: Hayat O kadar zor mu Atılır mıyız oyundan, benzemezsek onlara Bahane mi lazım Mazeretimiz mi kalmamış Çok ayıp olmuş Çok ayıp olmuş Hayat O kadar zor mu Takılır mıyız yolunda, şekli...

Az Çok - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Az Çok by Mor Ve Ötesi: Su damlası gibi hayat, özgürüm Islak, çıplak, pırıl pırıl bir damla içimde Uzak bir ışık, bir çığlık gibi Çağırıyor beni Biliyorsun az çok Görüyorsun her şeyi Biliyorsun az çoktur Biliyorsun...

Aşk İçinde - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Aşk İçinde by Mor Ve Ötesi: Bugün varsın, yarın yoksun Kocaman bir çığlık olsun Benim derdim senin olsun Bilen bilsin, duyan duysun Aşk içinde yalan içinde Tek bir ayna, binbir biçimde Aşk içinde yalan içinde Hepsi...

Advertisement

Balıklar - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Balıklar by Mor Ve Ötesi: Çocuktun, kırılgandın Artık korku yok nemli gözlerinde Yüzlerce, binlercesi var Omuzuna oturmuş, oradan sana bakar Çektin gittin baharın peşine Güzelim renkler yüzünde Artık dönüp bakmazsın...

Beyaz - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Beyaz by Mor Ve Ötesi: Durduğun yerden devam etsin Güzel olmasın kesilsin yine Koş koş kurtul eskit pabuçlarını Dilimiz eksildi, küçük kaldık Düştük Acımız oldu çok oldu İyi ki oldu iyi ki oldu Beyaz beyaz...

Beyaz (Acoustic) - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Beyaz (Acoustic) by Mor Ve Ötesi: Durduğun yerden devam etsin Güzel olmasın kesilsin yine Koş koş kurtul eskit pabuçlarını Dilimiz eksildi, küçük kaldık Düştük Acımız oldu çok oldu İyi ki oldu iyi ki oldu Beyaz beyaz...

Bir Derdim Var - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Bir Derdim Var by Mor Ve Ötesi: Bir derdim var artık tutamam içimde Gitsem nereye kadar Kalsam neye yarar Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar Herkez neden düşman Herkez neden düşman Unuttuk hepsini, nuhun nefesini Gelme yanıma...

Bırakmazlar Yakamı - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Bırakmazlar Yakamı by Mor Ve Ötesi: Hemen şimdi kalksam burdan Koşup çıksam sokaklara Birini duysam birine vursam Ölümcül bir dost düşse peşime Bırakmazlar yakamı bilirim Kaybolsam da Bırakmazlar yakamı bilirim Saklansam Hemen...

Advertisement

Cambaz - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Cambaz by Mor Ve Ötesi: Ne habersin ne Türk'sün Seni gören yollara dökülsün Kul oldun, köle oldun Kurşun geçirmez cam oldun Bütün dünya izler durur Afet-i Azam bekler durur Hedefini al, piyasanı al, her şeyi al Yandı...

Camgezer - Mor Ve Ötesi Play

Lyrics of Camgezer by Mor Ve Ötesi: Ne zor oyundu Kazanmadın Alışkanlık kaderimdir Aşk sahnesinde rol bekler gibi Hem sakin, hem dengesizdim. Mektup bekler sarı siyah Dolanırdım camlarda Bilirim nerde kırıldın Neden aşıksın...

New lyrics