Lyrics

Jednou jsme to posrali lyrics

Songs with jednou jsme to posrali by lyrics all the songs about jednou jsme to posrali. Get a list of all the new and old songs with lyrics of jednou jsme to posrali directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Jednou Jsme To Posrali - Visací Zámek Play

... to vodchazi Jednou jsme to posrali A ted uz je to vsechno jedno Jednou jsme to posrali A ted uz je to vsechno jedno Jednou jsme to posrali A ted uz je to vsechno jedno Jednou jsme to posrali A ted uz je to ...

Jednou Jsme To Posrali - Visací Zámek Play

... to vodchazi Jednou jsme to posrali A ted uz je to vsechno jedno Jednou jsme to posrali A ted uz je to vsechno jedno Jednou jsme to posrali A ted uz je to vsechno jedno Jednou jsme to posrali A ted uz je to ...

Přehnali Jsme To S Benzínem - Stíny Plamenů Play

... svou d?snou tvá? A? rozstoupí se tvrdé cihly, doplním si sná? P?ed rokem úprk strachy P?ehnali jsme to s benzínem Plný profil stoky v dýmu ?okující exploze Bál jsem se jako za starých ?as? Nohy ...

Advertisement

Jednou Nás To Zabije - Kabát Play

... ná? chasník z Alma Aty ty se taky n?kdy nebumbá?. Já vim, je to zlý, jak ti je No lidi ?ádná sláva Jednou nás to v?echny zabije Zatím to nakopává Hej mladej z Laosu vedle t?ch banán? krom toho kokosu co tak ...

Není To Můj Případ - Chinaski

... jak by se mohlo zdát Jedeme v tom oba jsme na to ka?dej sám Na gesta není doba a sp?ch je ?patnej pán Je to imrvére stejný já to dokonale znám Je to imrvére stejný ?emu se smát No a ?eho ...

Já Tu Jsem - Helena Vondráčková Play

... rébusem ?e on m? nezná já tu jsem a mám sto nad?jí i bázní jak léta jednou znádherní v?dy? z nás dvou mohli být dva blázni a zvlá?? jsme oba pr?m?rní to vím nevím jen co s tím p?ímo b?? a p?ímo hle? co m? ?eká já chci ...

Co Se To Stalo, Bratříčku - Jaromír Nohavica Play

... stalo, brat?í?ku ? Kam jsme to do?li ruku v ruce ? Krev u? ti kape z malí?ku, co se to stalo, brat?í?ku, a pro? m? bolí srdce ? N?kdo nás podved´,brat?í?ku, mo?ná ten pán ...

Sudvěj - Jaromír Nohavica Play

... se jeho paní Ach kdyby man?el nebyl blázen tak jsme dávno bohatí a malí? Libor sm?je se a nade mnou se sklání Co jednou namaluje? to se neztratí co namaluje? to se neztratí Tolik kolik je mi te? u? mi nikdy ...

Advertisement

To Je Láska - Jiří Suchý Play

... karabá? a a? jí ?eknu, co je za?, tak ji zpráskám. Holka bude jeden ?rám a to samý ud?lám v?em tvým láskám. Je?t? jednou si to zkus a bude to na funus poukázka. Je mi zle a jakoby Co je, co je? padám náhle ...

Pojďme Se Všichni Napít - Alkehol

... oslavíme A ka?dou rundu voto?íme Poj?me se v?ichni napít Starosti hodit za hlavu Jednou jsme naho?e jednou dole Hlavní je ?e máme dobrou náladu R: Poj?me se v?ichni napít?

Jednou - Argema

Lyrics of Jednou by Argema: Jednou se to může stát Že se věci sejdou tak Najde se kdo má tě rád Postavíš si vlastní hráz Přitom stačí hlídat směr Svět nebývá vždy fér Dvakrát srdcem měř Kolem čeká lež Věř...

Klaus - Hugo Toxxx

... nám fuk, kdo je outsider Jedem jedem show, posíláme raider My ur?ujem pravdila hry Jsme to my a nikoli ty Affro a Babs nám lí?ou ?i? Doma si malujou barvou rty [Bridge: Hugo ...

Holčička Je Kat - Lucie Play

... Nav?dy odlétám Aha den se vle?e za dnem Aha jak ?íslo za ?íslem Aha u? jsme to vyfásli Tenhle sen je zlej Aha jedovatý tlamy Aha otrávený srdce Né né t?etí strany ...

Advertisement

Zdá Se - Mňága & Žďorp Play

... jakoby nic Ale v?ichni kolem D?lají jakoby nic Zdá se ?e ostatní to taky podepsali Zdá se ?e ostatní to taky podepsali V?ichni jsme to taky podepsali V?ichni jsme to podepsali V?ichni jsme to podepsali V?ichni jste to podepsali Podepsali (jé) Hahahaha...

Konec Konců - Olympic Play

... ?, vzpomínám Na ty chvíle k?ehkých sl?vek mám t? rád Na píse? v tráv?, kterou cht?l jsem jednou dozpívat To co mi bylo dlouho v?ím Pry? je tohle znám a vím, znám a vím, znám a vím Na ...

Past - Orion Play

... dr?ela krok náramn? Dlouho jsem takovou nepotkal, jemine Divoký h?í?ný tanec, opravdu zábavné Táhli jsme to tam, kam a? jsme se dotáhli Po celým m?st? v baru v ka?dým muziku hráli ?** V Chapeau, v Boombai, Blue Lightu 1 bombej **? ?** ...

Klid - Paulie Garand Play

... nás tu spoustu, stáda co osudy vzdali, kultura nahrbila se díky nám chodí o holi, kde jsme to byli kdy? nám sebrali klid, adoptuj sv?domí co ti bude znova st?ny bílit, ...

Sme Co Sme - Paulie Garand Play

... a Keiser, ty jeblý bláboly co z huby jdou jsou mega heavy, G-G-Gaul kvalita ?ádný fakeový slevy. Jsme to my umíme revitalizaci hlavy, ob?as je t?eba prov?trat ty nahon?ný pávy. Nap?í? k?e?í v ...

Advertisement

Havran - Sto Zvířat Play

... te? hnusí?, ?ekni jenom já u? musím ?ádnej úsm?v, ?ádný pusy, na rty ani na bachor jednou na to vzpomene? si jak na hodn? trapnej fór jdi a hlavn?: never more

Jako Vždycky - Visací Zámek Play

... bude je?t? ráda ?e si na?la príma HA HA kamaráda Kam jsme to vlezli jsou tu samý chlapi Zase to nevýjde a to m? teda trápí Aspo? tu propijem n?jáký to kilo V?echno je takový jako v?dycky bylo Servírka co tu nosí ...

Z Bláta Do Louže - Ewa Farna Play

... mi vá?n? líp. Vím, pro? lásku nezkou?ím, Vím, pro? se jí bát. Ráno jsem to já, ve?er jsme to my, Komu nechce se jen spát. Jen?e moudrý p?ísloví mi ?íká, ?e S tebou je ...

Rezervé - Helena Vondráčková Play

... mén? ?i víc prost? kdy? je st?l rezervé tak málo málo ?ance tu má? co je jednou rezervé to z?ejm? ty u? nezíská? mé o?i blí? t? zvou a tak jsi v poku?ení v?dycky dv? mo?nosti jsou ...

Čas Nás Mění - Helena Vondráčková Play

... mi schází? chci tvé dotyky cítit chci tvou náru? stisknout víc ?e nikam nesp?chá? snad jednou m??e? mi ?íct m??e? jednou ?íct ?as je proti nám v?echny krásné chvíle zkrátí má lásko ty pat?í? vte?inám a ...

Advertisement

Kdo Si Nechce Hubu Spálit - Kabát Play

... ?ád lítám. Kdo si nechce hubu spálit Stará pravda zní to ka?dej ví Musí ml?et a nebo chválit kdo to nechápe ten si za to m??e sám Jednou nám to b??ek pravdy spo?ítá a na?e h?íchy pozemský do pytle dá ...

Táhni Dál - Kabát Play

... ?ky a ?enský tam nemaj díru Byl bych v?l abych tam lez Táhni dál.... Byl jsem tam jednou a to v delíriu To vám byla nuda chcíp tam pes Fla?ky a ?enský tam nemaj díru Byl kdybych v?l kdybych ...

Už Od Rána - Alkehol

Jednou se to muselo stát, Tak tady holka nebre?, Nesmí? si to tak vá?n? brát, Takovej u? jsem holt já. Tak co tady tak blb? civí?, Já u? toho mám práv? dost, S tebou to bylo tak nudný, Dostal jsem ?íze? a zlost. U? od ...

Všechno Je Jinak - Alkehol

Jednou se to v?ecko musí provalit Jednou to výjde na jevo ?e jsou politici stra?n? prolhaný ?e jim jde vlastn? o jedno Úsm?vy do kamer ...

Náš Svět - Argema

... ? sv?t, ten se nezm?ní, svý iluze já ztrácím, Spousta pád?, zklamání, to je tahle ?ou. Snad jednou najdem svý ztracený ?t?stí, Snad jednou najdem to místo svý, To jenom doba, co cestu si krátí, Nám tenhle ?ivot neusnadní. ®: Ná ...

Advertisement

Vrchlabí - Chinaski

... jara do zimy. P?es v?echen ?as V?echny ty dny, P?es v?echno trápení Po?ád jsme to my. Po?ád jsem to já, Po?ád jsme to my. Pár p?átel na cestách Od jara do zimy. P?es v?echen ?as V?echny ty ...

Korepetice - Daniel Landa

... rozpustil den, Nic není dost velkej cíl.... Franto prosim t? tam je C ty si zpíval D vem to je?t? jednou. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, Nic není dost velkej cíl, Franto C C C tohle C. Já vim ...

Magická Noc - Daniel Landa

... temnot vás doprovodí d?s Milé kot?, po ?ivot?, u? nic neza?íná HAHAHÁ Je magická noc, tak jsme to královsky rozto?ili. Vzáp?tí ukon?ím va?e trápení. A? máte strach, P?ekro?it práh. Dle ...

Vrazi - Daniel Landa

... 2: Spí? ho bodni víckrát, ne? voba ute?em. VRAH 1: Kdy? je to pro dobrou v?c, tak mi krev nevadí. VRAH 2: Rad?i si nezapome? nabrousit ná?adí. VRAZI: Proto?e jsme to my, krysa? je u? mrtvej mu?. Na v?echny zádrhely lékem je dobrej ...

Lyrics - Hugo Toxxx

... ?it klipy, venku ve m?st?, u auta Jako opice zkurvený, nechat houpat zlato D?lali jsme to u? v dob?, kdy jsme byli sami na to Vostatní co tu tehdy byli, ?ekni jak jsou na tom? [Hook: Hugo Toxxx] Koupim, koupim, ...

Advertisement

Trap spot - Hugo Toxxx

... Kdy? mi bylo asi t?ináct Jsem su?il doma p?l kila Hledali jsme trilobity Nemohli jsme to tam nechat Vezli jsme to metrem dom? Nikdo ne?ek ani slovo Jsme zamo?ili celej vagón Dv? nevinný d?ti, batoh Ta igelitka vydr ...

Znáš ten pocit - Revolta

... oto?íme, potom u? jen strachu a stresu otro?íme Jsme to my, kdo není dostate?n? odhodlaný za své sny bourat p?stmi betony. Jsme to my, jsem to já a se? to ty. Kdo to celé m??e zm?nit a za?ne ?ít, za?ne ...

“Společně” (CZ-SK version) - Revolta Records

... detox Ne?íkej, ?e n?co nejde, s tím za náma rad?i necho? Nemusel jsi ?ekat dlouho, práv? jsme ti dali echo Jsme to my, jsi to Ty, spole?n? REVOLTA RECORDS! [Sloha 7: Presento] / [Verse 7: Presento] Ko?ko krát na kolenách u? bol som ...

Pořád jenom hate 2 - Řezník

[?ezník] Zmrdi! Furt dlu?íte mi kilo! Startuju pilu, jednou vám to nesta?ilo? Jsem serial killa, padne Mattoni i Aquila Do va?ich pramen? jsem vysypal jedu ...

Však Jednou Budu Taky Mladý - Mňága & Žďorp Play

... se na ty nahý zadky A jediný co se dalo d?lat Bylo rychle zmizet zpátky Je?t? jsme stihli p?lno?ní vlak Ale bylo to opravdu jenom tak tak Ve vlaku byla tma ty a já a zima Bylo nám divn? a bylo ...

Advertisement

Už Je To Tady - Olympic Play

V?ichni jsme v?d?li, ?e jednou to p?ijde U? to takhle nejde dál ?e smutnej dlouho let te? poh?ebník vyjde Svý dny u? spo?ítaný má (Refrén:) Deformace, provokace, izolace, deportace Internace, persekuce, koncentrace, revoluce (Refrén) Jen jsme se bránili záplav? ?píny N?kte?í mí? a ...

Jednou - Gipsy.Cz Play

... bude proti nám Nem??eme utýct lásko není kam A svícen zhasíná neplakej lásko má V?ak jednou Bude ka?dý chtít být cigán Laj laj laj jaj Hey hey hey hey jaj ...

New lyrics