Lyrics

Jednak nevm jak se dom dostat mm lyrics

Songs with jednak nevm jak se dom dostat mm by lyrics all the songs about jednak nevm jak se dom dostat mm. Get a list of all the new and old songs with lyrics of jednak nevm jak se dom dostat mm directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Trilobeat - Tata Bojs Play

... archeology. Jsme budoucí u?ební pom?cky pro pedagogy. I po smrti budeme ?ít v muzeích a kabinetech, tak?e jak se budeme mít, nezále?í jen na na?ich d?tech. Budu pouhý trilobit, n??í byt zdobit. Budu jen ...

Jag Ska Fånga En Ängel - Ted Gärdestad Play

... att jag bara chansar men jag tar det på lek. Om jag bara försöker att se manlig ut, mm, kan jag hitta det jag söker innan kvällen är slut. Jag ska fånga en ängel, ...

Beväpna Dig Med Vingar - Thåström Play

... Det är som vackrast dar på natten När kristallskeppen kommer in Man kan se dom från flera mil om man står på taket där Du ska få se när vi kommer dit Så beväpna dig med vingar, med vingar, åh ...

Advertisement

Pang Boom Krash - Thåström Play

... rätta namn För i morr'n, i morr'n, i morron Har barnen födelsedag Alla barnen skall på fest i kväll se dom strålar som en sol Och skriker rim och ramsor leker med varsin knallpulver pistol Och ...

Hrozný Hroznýš Z Hrozenkova - Tleskač Play

... , mine husté bory, leze dlouho, leze po?ád, p?eleze i hory. Unavený, s rozeklaným jazykem na vest?, u? se t??í, jak se potká s kamarády v m?st?. 4. Bude jich tam celá síla, celý klubko plaz?, do otvor? nezalezou a? do ...

Konec Konců - Tleskač Play

... ?, co mu zbývat, kdy? chtít doma duet zpívat? 2. Te? se býti muset mno?it, pákli?e chtít kvartet tvo?it Jak se moci povést mlád?? To se ?íci, v téhle klád?! 3. - Neda?it se ztopo?ení - ?i já být v rozpolo?ení? A? nebýti bolet ...

Svět Na Dlani - Tleskač Play

... ? jsem díky, v?era jsem si od n?j p?ines? zbrusu nové popelníky. V atlasu te? hledám te?ky, jak se v?ude v?ichni mají, mám je jako na talí?i, kampak v?ichni pospíchají?! Jedni vlevo, jiní vpravo, ...

V Té Naší Zahrádce - Tleskač Play

... hrad krá?í sm?le P?emysl, pozván Libu?í, Národu svému by stál v ?ele, Jak se to d?lá, netu?í. Ze sna se zjevil, k m?stu hledí, Jeho? sláva hv?zd se dotýká, Oplývající mlékem, strdím, Sto v??í a samá putyka. 2. "P?emysl na Hrad!" národ volá ...

Advertisement

17B - Tomáš Klus

... dál je ?ekou Do které dvakrát nevstoupí? P?ed cestou p?edalekou Se v?dycky pomodlí? Zase to zkou?ím znova Ale jak se zdá Zm?nila se doba Kafe a cigára Nikdo se nestará O mý t?i hodiny spánku Do d?bánku s ozv?nou Dopadly kapky ...

Dno Za Dnem - Tomáš Klus

... bude jablkem, které sním Ubývám tím, jak se s tebou hádám Nediv se tak, ?e smilním se sny P?átelé na m? zapomn?li Ba zapomn?li nep?átelé Zase se vrátí, se svra?t?lými ?ely ?eknou: Co se s tebou d?je? ?t?stí je zbra ...

Do Nebe - Tomáš Klus

... p?vabných dám.ale sám? P?jdu do nebe ??.do nebezpe?na? Haló pane!Ty s ?edívými fousy. Jak poznat nepoznané.Jak ?t?stí nevytrousit. Jak se nadechnout,a z?stat ?iv a zdráv. A jestli jít ?i plout! To bych taky v?d?l rád! V?dy? chci do nebe ??. ...

Jaroslava - Tomáš Klus

V?imni si jak se lidi ztrácej, Jak ka?dej male tu svou. A kdy? se pak dom? vracej, Na zádech nesou. Jsi sv?tla stíny a vítr ve vlasech, Je to jiný, kdy? ? ...

Marie - Tomáš Klus

... s tvá?í optimisty. Listy v ?ití obracet. Je to jed. Mazat si kolem huby med. A nesly?et. Jak se ti bortí sv?t. Marie. Kdo p?e?ívá ne?ije. Tak ádijé. Marie. U? zase má? (k)tulení sklony. ...

Advertisement

Přičichnutí Alergikovo - Tomáš Klus Play

... kousek odtud je galerie - vrátného znám, za litr rumu uvidí? obrazy mistr? z Itálie - a vrátného zlitého jak pumu rád se kochám a rád jsem kochán - koho chleba jí?, toho píse? zpívej já zpívám tomu, koho zrovna ...

Trigorin - Tomáš Klus

... - ?ivot je tak krátký! Celou noc ?etl jsem dopisy od here?ky Vzpomínal na to jak se mi v náru?i chv?la Nepi?te víc jen padla jste do mé lé?ky A pro ...

Turistinformation - Torsson Play

... efter en känd attraktion Jag är intresserad Av Glimmingehus Regalskeppet Vasa Har jag alltid velat se Dom säger att Apladalen är berömd Så nu undrar jag Kan ni kanske hjälpa mig med ...

Krajina V Obrazech - Traband

... ? pod ka?tany Muzika dohrála a ty rozkvetlé stromy Do noci svítí tak jako lampióny P?átelé se rozcházejí dom? ka?dý cestou jinou A ranní slunce vychází nad krajinou Opojení tam stojí, opojení Odzbrojení, okouzlení, ...

Pálíš Doutnáš Nehoříš - Traband

... a jiné v p?í?e?í Pálí?, doutná?, neho?í? Je?t? po?ád se mi v noci zdává ?e t? potkávám Ale u? nepoznávám V?ichni tví rádcové a ?arlatáni a l?iví proroci Ti neprozradí jak se zbavit tajných nemocí Kdy? tvoje srdce prázdný je jak vyjedená spí? Pálí?, doutná? Pálí?, doutná? Pálí ...

Advertisement

Černej Pasažér - Traband

... stranu a moje jízdenka je dávno neplatná N?kde ve vzpomínkách stojí d?m Je?t? vidím, jak se kou?í z komína V tom dom? prost?ený st?l Tam já a moje rodina Moje minulost se na m? ?klebí a srdce bolí, kdy? si vzpomenu ?e stromy, který m?ly dor?st ...

Ponoć... - Trzeci Wymiar Play

... zawini?, dwa, ?e zawini?a ona. Pono?, wtedy gdy wejdziesz mi?dzy milion wron, Staniesz si? jak klon. I pono? nie ma drugiego takiego miejsca jak rodzinny dom. Pono?, to co si? tli ma p?on??, Pono? to co nie p?ywa musi uton??, (pono ...

Anální Alpinista - Törr Play

... tak narvanej ?e nemohli ani srát P?es mrtvoly krá?í?, nekouká? do o?í Do zad no?e vrá?í? jen jak se oto?í Vzal jsi moje v?echno u? nem??u dát víc Nezm?ním krev ve víno jenom v nenávist

Lolita Twist - Törr Play

Neznám jméno tvoje a stojím za tebou Koukám, jak se kroutí? celá najednou Stéká ti pot po tvá?i, zkou?í? procitnout Láká? m? a zá?í?, to nejde odmítnout Máma t? u? pou?ila, tak si budem hrát Neplakej a uvolni se, nem?j ze m? strach Dy? ty nejsi ? ...

Láska Až Za Hrob - Törr Play

... ? Tak kdo t? mrdá, kdy? né já Tak kdo t? ?e?e pilou Hej hej hej, já nejsem ?ádnej v?l Jak se zdá M??u t? p?e?íznout jen tak Kytky ti u? nosit nebudu To ti dám rad?i rovnou na hubu I ...

Advertisement

Osud - Törr Play

... poj? zvu t? dál Ref: Jsem tv?j osud - tak m? tu má? Potla? lítost - te? u? m? zná? A ?ekni jak se ti líbí - znát osud sv?j Mo?ná bys byl rad?i ? abych nebyl tv?j Tak ...

Tanec Smrti - Törr Play

... zm?ti hrobní hlíny Tisíce ?akal? ?eká jen na povel ?ílení na hromadách se v klecích sm?jí Tan?ím v k?e?i ve znamení smrti Co vás trápí? To, jak se usmívám? Co vás trápí? Tan?ím v k?e?i ve svém znamení Pavilon sedm vrací ...

Deset Černejch Piv - Tři Sestry

... dojde ?e si krám, Deset ?ernejch piv, kdy? si ve?er dám. Dol? a? z Klamovky zas p?jdem jak se znám, Servu z tebe ?ati?ky a pivem prosmýkám, Zaplatím ti taxíka a? jede rovnou k vám, To ví?, ?e ...

Hymna Moravy - Tři Sestry

... uhlí do sklepa a p?jdu kosu naklepat To by jeden bre?el u? se blí?í ve?er P?i ?eleznym pí?áku jak se to stihnout dá? Dy? p?ece neho?í a sv?t se nezbo?í Copak jste mago?i zejtra je taky den Trávník tém?? brání ch ...

Maminka - Tři Sestry Play

... pohovkou, zlitá jako brok! Padá popel z cigaret na ?upan s pelikány, Pod Vlastou usíná? a m? nevnímá?, Marn? se sna?í? do?íst, jak se maj chovat mámy, Nikdy's to nev?d?la, tak t? proklínám dirty mum! Zas tejrá? celou partu, m?, ...

Advertisement

Nemocnice Na Kraj Bráníka - Tři Sestry Play

... blbost nadná?ela, tak... Nechte toho. To je jasné, pacient le?í na zádech místo na b?i?e. Jak se to mohlo stát do píerouna? M?l erekci! Kdyby blbost. Cvachu, nechte u? kone?n? tu kytaru bejt ...

Ovečka - Tři Sestry Play

... buk. Není to pomsta, jen s p?írodou boj, navléknout ?en k??i jak rytí? zbroj, Tak b??te u? ove?ky, b??te spát, motýl chce vstát a ?erstvej vzduch sát A být jak chce sám, jak se chce líbit si sám, Hrdla v?ech stád jehn??ích u? ml?í.

Zůstal Jsem Sám - Tři Sestry Play

... ?ky ryl, Na krále svý,jemn? cinknutý, Z?stal jsem sám,z?stal jsem sám. A blázen ten,jak se vob?sil, Le? provázkem,který nem?l sil, Pak do kr?my vlít,s krkem vod?enym, Z? ...

Hvězdář - UDG Play

... zá?ivka vyhasíná, já ti do infuzí chci p?ilít trochu vína. Na nebi jiných sluncí, jak se tam asi cítí?, s nebeskou interpunkcí, jiným tulák?m svítí?. Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) ...

Kino Drive-In - UDG Play

... je, V mým soukromým kin?. Pozvu t? do kina drive-in, Pochopí? jak se v?ci mají. A ?ekni p?esn?, jak to bylo, Ostatním holkám, kdy? se ptají. Jaký to je, Dotýkat se lín?, Jaký to je, V mým soukromým kin?. Jaký to je, Dotýkat ...

Advertisement

Zvědavá - UDG Play

... Zv?davá malá, sní o ?í?i kouzel Po nocích p?espává jak se dá Zv?davá malá, sní o ?í?i kouzel Po nocích p?espává jak se dá Zv?davá malá, sní o ?í?i kouzel Po nocích p?espává jak se dá Zv?davá malá, sní o ?í?i kouzel Po nocích ...

Málokdy - Verona Play

... t? vídám Jen málokdy t? vídám Málokdy t? vídám Jen málokdy t? vídám Málokdy t? vídám Jen málokdy t? vídám Ví?, ?e se lásce nebráním Ví?, ?e se ráda rozkrájím Jak se ráda rozdávám? Tak i ráda dostávám To ví? a ty tím, ?e nestíhá? Nám z lásky upírá? Málokdy t? vídám ...

Dřevorubec - Visací Zámek Play

... krupobití klád jsem dlouho nemoh vstát Vstát vstát hej hej hej Chvíli tup? zíral jak se zvedám Potom klacek do ruky se hledal Kdy? jsem p?i tom n?jak t??ce hekal Tímhle klackem do hlavy m? sekal Po krupobití klád jsem dlouho nemoh ...

Odpusť - Visací Zámek Play

... ? mi Prohlí?ím si rýhy ve svejch dlaních a o?i mám sklopený Kdy? mi tv?j chlap vypráví jak se krásn? miluje? Jak se ráda miluje? jako bych na to mohl n?kdy zapomenout Bo?e odpus? mi!

Uniformy - Visací Zámek Play

... daly schuzku hned po praci v patek, jak se rady promichaly, tak vypukl zmatek, V tom chumlu se nevedelo, kdo ma mlatit koho, tezko bylo rozlisovat, jak jich bylo mnoho. Uniformy, uniformy, .... A ze tehdy mluvilo se vsude stejnou reci, za chvili uz ...

Advertisement

Šípy - Visací Zámek Play

... pro? - a u? v tom lítá Velkej koloto? v hlav? se kroutí Velkej koloto? - labyrint t? vítá Ale jak te? ?ít Jak v noci usínat A jak se krýt Kdy? ?ípy pr?í ze v?ech stran Neví kudy kam - p??ina se ztrácí Neví kudy kam - a tak utíká Neví ...

Kretén - Vjetef Play

... noha pravou st?ídá. Zpívám si stejnou píse?, n?kolik dní, myslím, ?e je to poslední. Ref. Jak se tak courám po kraji, nad hlavou ptáci p?kn? zpívají, po?ád tu stejnou notu dokola, ...