Lyrics

Jaki cudny czas by zaczyna lyrics

Songs with jaki cudny czas by zaczyna by lyrics all the songs about jaki cudny czas by zaczyna. Get a list of all the new and old songs with lyrics of jaki cudny czas by zaczyna directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Historia Jednej Miłości (Wersja Nocna) - Anita Lipnicka

... ¹ Lecz ca³kiem obok No jak, jak to siê mog³o staæ? "Jaki cudny czas by zaczynaæ Niebo a¿ pêka Z nadmiaru piêkna Nic nas nie mo¿e powstrzymaæ" - mówi on... I jak to byæ mog³o ¯e ona i on Razem przez tyle lat ¯yli nie z sob ...

Historia Jednej Miłości (Wersja Nocna) - Anita Lipnicka

... ¹ Lecz ca³kiem obok No jak, jak to siê mog³o staæ? "Jaki cudny czas by zaczynaæ Niebo a¿ pêka Z nadmiaru piêkna Nic nas nie mo¿e powstrzymaæ" - mówi on... I jak to byæ mog³o ¯e ona i on Razem przez tyle lat ¯yli nie z sob ...

Historia Jednej Miłości - Anita Lipnicka

... tyle lat Zyli nie z soba Lecz calkiem obok No jak, jak to sie moglo stac Jaki cudny czas by zaczynac Niebo az peka Z nadmiaru piekna Nic nas nie moze powstrzymac Mówi on I jak to ...

Advertisement

Mieć Czas - Ten Typ Mes Play

... . Ref. (Mes i Monika Borzym) Mie? czas, mie? czas, mie? Czas trzyma? za twarz (Mes) Musz? mie? ten czas dla bliskich, czas, czas jest towarem Chc? mie? czas by pogada? z Mam?, nie by kupi? jej zegarek Dopinamy na guziki tyle spraw ...

Nadszedł Czas - Jeden Osiem L Play

... wk?adamy serce Wiesz na pewno i ty te? masz jakie? marzenia A mo?e przyszed? ten czas by co? w ko?cu pozmienia? Mo?e nadszed? czas ?ycie pouk?ada? ca?o Zostawi? to co by?o w ko?cu czerpa? z niego rado?? To jest ta chwila ...

Najebka na Kalibra - Killaz Group

... teraz ?rodek ziemi Gdy przyjedzie tam Kaczor to wszystko si? zmieni Bo teraz w?a?nie nadszed? czas By ekipa z Killaz Group rozjeba?a was! [Zwrotka 3: Kaczor] Skurwiele mo?ecie spierdala? do domu Bo nadchodzi ...

Ku Krytyce - O.S.T.R. Play

... wiem ch?opaku pewnie znów nie zrozumiesz Puki nie dopadnie jaki? chuj cie pod klubem Stracisz w bójce dwie dwóje jedynki i honor Dalej twierdz?c ?e te teksty s? o niczym rzekomo To mój czas by ?y? i?? w?asn? drog? S?owem nadaj?c si?? i jasn? wiadomo?? Ten rap ...

To Nie Czas - O.S.T.R. Play

To nie czas by rozmy?la? nad decyzjami, przebacz Ka?dy z nas chcia?by zyska?, od ziemi si? oderwa? Ponad dach wszystkie miejsca, z nadziei i pragnienia Aby ?wiat w ko?cu ?y? ...

Advertisement

Drut - Pięć Dwa Play

... Mo?e bym Ci? chcia? ale chuj jeden wie Kto Ci? Cipo mia? Pragniesz to powtórzy? Czas si? zaczyna d?u?y? Musisz to powtórzy? Bo w uczuciach si? pogubisz Mówisz ze nawet mnie lubisz Mam dla Ciebie ...

Szczyty - Sto % Bawełny Play

Ju? czas by zaistnia? w?ród nas Jaki? nowy szczyt kolorowych barw Co? co poka?e, ?e to w?a?nie my jeste?my najlepsi i pójdziemy na ...

Krzyki Za Oknem (Remix) - Ten Typ Mes Play

... ? pora?k? Cisz?, ta jest zazdrosna o wypowied? Zaznacza si? natr?tnym huczeniem w g?owie Przyszed? czas, by tworzy?, czas nostalgii Dialog to krzyk, wyzwiska, rozbite Audi Widz? z bliska to, mam okno na ulic? Kierowcy ...

Ostatnio Ich Nie Widzę - Ten Typ Mes Play

... k?amc? hipokryt? mówi?c ?e znam j? dobrze Zarzucaj?c ?e nikt nie poszed? na jej pogrzeb Ale mo?e to czas by w ko?cu sta? si? istotny Jaki? ludzki odruch - nie tylko ten wymiotny Bridge (Mes) Pies podczas zimy b?aga spojrzeniem Nagi, bezbronny, ...

Masz Jeszcze Czas - Universe Play

... ??ysz pozna? seks Lecz jeszcze nie teraz, o nie Ref. Ostatnie -na?cie posz?o gdzie? Podobno czas by by? Dziewczyna si? do ?lubu rwie T?umacz? jej co si? Ref.

Advertisement

Więc Chodź - Universe Play

... ?y film Mam krew przybran? t?cz? barw Wszystkich jakie znam. Jest kto? i jeszcze co? Co daje mi spokojny sen - to my. Wiele lat czeka?em na ten dzie? I wreszcie zdarzy? si?! II Mam czas by spojrze? prawdzie w twarz Spogl?dam, wi ...

Daj Mi To - Vavamuffin

... noc taka chciwa. To hossa prawdziwa , gdy mi?o?? wygrywa. Wi?c odrzu? teraz t? ca?? buchalteri?. Jest czas by otworzy? si? na uczu? chemi?. Je?eli tylko czujesz to tak samo tak jak czuj? ...

Dać Ponieść Się Przez Iluzję - Emil Blef Play

... usta, ju? ?apiesz oddech Nie ten moment, pó?niej Nie chc? wiedzie?, ?e jest jaki? problem Daj ponie?? si? przez iluzj? Je?li s?owa s? po to by t?umaczy?y nasze czyny To ju? wiem dlaczego potem tak g?o?no krzyczymy Kiedy ka?de ...

Przypomnij Sobie - Fenomen Play

... ja nie odpowiem Mam swoje ?ycie w nim swój cel Ty te? miej, dlatego z Bogiem A przyjdzie czas by jeszcze raz spotka? si? na tym osiedlu razem Wi?c ?yczmy sobie jak najlepiej, adieu tym ...

Wiem, Kim Jestem - Grammatik

... mimo, ?e nie znaj? faktów Mówi?, ?e ju? dawno zaprzeda?em swoj? dusz? diab?u Wiem, ?e gdy przyjdzie czas by s?dzi? w?a?ciwie To stan? przed obliczem i powiem kocha?em ?ycie (2x) Ja i ty ka?dy z ...

Advertisement

Nasza Generacja - Grubson Play

... ? ucieczki tym co podwa?aj? nasz? szczero??. ?yjemy w czasach gdzie muzyka daje wiar? i nadziej?, Podpowiada jaki krok zrobi? by mie? czyste sumienie. Bo... to pokolenie ma g?os, wyznacza my?lenia pr?d, który daje oczyszczenie. ( ...

Jakieś Inne Słowa - Grzegorz Turnau Play

... na bezkresie.... Mo?e innych kwiatów w?ród zieleni bruzd J??yby si? d?onie dreszczem czynne - Mo?e by upad?y z niedomy?lnych ust Jakie? inne s?owa - jakie? inne.... Mo?e by i s?o?ce zniewoli?o nas Do sp?yni?cia duchem w ró? kaskadzie, Gdybym spotka? ciebie znowu ...

By Się Ostatnim Śmiać - Honor Play

... ?ci mrokiem chronisz twarz W nierównych walkach swojej krwi zostawiasz ?lad To najwy?szy czas by podnie?? Bia?? Pi??? Chaos zmieni? w ?ad,pogromów obra? cel Ziemia musi trwa? by serca mog?y wrze? Opluwasz z?e o?tarze,bogów kradn?cych wol? "Tu?aczy Wiecznych ...

Zatrzymaj Czas - Iza Lach Play

... ostatni raz, gdy widz? Ci? Mo?e jutro ka?de z nas podda si? Teraz jest najlepszy czas, by u?y? s?ów Przecie? jutro mog? nie zadzia?a? ju? x2 Najtrudniej jest, Zobaczy? siebie z drugiej strony Gdy ...

Lśnij Potęgo Kościołów - Kazik Play

... ?g krwawy na ranie po rzezi zaprzesz?ej Gdy Amen rozlegnie si? u sklepie? niebios to wielki czas by zst?pi? do piekie? To g?os Boga s?ycha? - bo g?osu takiego najwi?kszy i z ludzi nie ...

Advertisement

Nie Ma Boga - Kazik Na Żywo

... górami Które ju? przeszli?my swoimi butami I czo?gami swoimi I z tego si? nie cieszcie, nadszed? czas By si? za?atwi? z wami wreszcie Bataliony wroga, co nie boj? si? boga Bo nie boj? ...

Świętej pamięci - 2cztery7

... + Flow] [Pjus] Pomy?l czy co? ci? trzyma, czy co? ci? tutaj kr?ci? Mo?e przyszed? czas, by pomy?le? o ?mierci I nie mówi? by zako?czy? ?ywot w tym miejscu Ale mi?dzy ?wiatami stoj?, ?e tak powiem w przej?ciu Kolegów ...

Czas apokalipsy - Vader

... nocy i jad W ogniu szatana zniszczymy ?wiat Teraz i na wieczny czas To chyba ju? ostatnia godzina Wokó? ?mier? i zniszczenie To nie jest czas by b?aga? o lito?? Czas pozna? swoje przeznaczenie Nadchodzi czas apokalipsy Na wszystko, co ?ywe pad? blady strach Zbli ...

Więcej szmalu - Kaliber 44

... zarobi? na sw? dzia?k? Pami?tasz ten wieczór, gdy nadszed? czas By wzi?? si? w gar??, stawi? temu twarz Zapad? zmierzch, pada deszcz, a ty Wyci?gasz w samochodach jaki? dobry sprz?t Jeden chcia? zarobi? tylko na wynajmie Teraz inne cyfry, ci?gle ...

Fatamorgana - PeeRZet

... , narzeczon? i w sumie wiem Co ma warto?? zawy?on? a co jest zbiorem ?ciem I to jest idealny czas by wypierdoli? p?yt? Gdy mam ju? czarny pas, i gdy wiem jak lecie? z bitem Gdy gram w to ...

Advertisement

Nagrali chłam - PeeRZet

... samo na Szlaku Po Czek no i Wy?sze Dobro Na szcz??cie mamy swoj? przestrze?, czas by przestrzec Przedtym co jak szersze?, mo?e z bólu cie przedrze? Na pó?, idziemy, daje na stó?, ...

Jądro Ciemności, Część 2 - Joseph Conrad

... wymow?, lecz nastrojony na zbyt wysok? nut?, jak mi si? zdaje. Kurtz znalaz? czas, by zape?ni? g?stym pismem ca?ych siedemna?cie stron! Ale to by?o zapewne wtedy, nim jego ? powiedzmy ? nerwy si? rozklei?y, i to sprawi?o, ?e przewodniczy? o pó?nocy ...

Oddech - Gambit

... ? barw tu jak w obrazie Wrzut na kartk? jak na mury z tym, ?e konturuje s?owem Zamiast puchy jaki? pisak grunt by mie? otwart? g?ow? Rzadko pije lecz gdy pije Wtedy pije nasze zdrowie Niech nam ?yje ...

Pogadajmy o niczym - Ras & DJ Tort

... mn? o niczym Bez polityki, przyjemno?? si? liczy Zanim codzienno?? nam zerw? ze smyczy Mamy jeszcze czas by pogada? o niczym Pogadaj ze mn? o niczym Bez polityki, przyjemno?? si? liczy Zanim codzienno?? nam zerw? ...

Sukces - Diset

... ? ze swoim ?yciem Lepiej módl si? za nich ja im dedykuje p?yt? Siedz? w lokalu i my?l? jaki jest sposób By wróci? tu za dziesi?? lat z grubym plikiem banknotów I z tymi samymi lud?mi przy boku co ...

Advertisement

​Klub 27 - Solar

... bogów umieraj? zawsze m?odo Lecz pó?niej ?yj? wiecznie w ich towarzystwie Pó?niej wszystko ju? zaczyna traci? kolor 27 to jest czas by przesta? istnie? [Zwrotka 3] Kiedy? kole?ka namawia? ?ebym dla niego polata?, zgadnij -odmówi?em Chwil? ...

Reset (Freestyle) - Solar

... Mill, Nicky, Big L A jak szukam konkurencji to tylko u siebie w teamie Móg?bym odda? rapsy, na jaki? ogromny kana?? By za par? wy?wietle? wi?cej to kto? na tym zarabia? Jebie to w pysk, bo ...

Zostawiłem - ADM

... ? znów najebany dzisiaj?" Miesi?c wyrwany z ?ycia Jakie? pierwsze lepsze dupy by o wszystkim zapomnie? Tak góra do dwóch dni by?o dobrze mi Jak si? wczuwasz brat to jest ci??ko, co Gdybym cofn?? czas by? stwierdzi? pierdol to Takie prze?ycia ...

Wiem kim jestem - Grammatik

... mimo, ?e nie znaj? faktów Mówi?, ?e ju? dawno zaprzeda?em swoj? dusz? diab?u Wiem, ?e gdy przyjdzie czas by s?dzi? w?a?ciwie To stan? przed obliczem i powiem kocha?em ?ycie [Refren] Ja i ty ka?dy z ...

Sprawdź to - WSRH

... Kto? gni ?any, plany realizuje stary biznesplan Kto? napierdala o tym na niskich rejestrach Jeszcze przyjdzie czas by to odespa?, jo?] [Skrecze] ?ywe legendy przechodz? do historii Oto brutalna prawda, nie opuszczamy formy ...

Advertisement

Nie Gniewać Się Na Los - Młody M

... ?e my tylko lubimy si? niszczy? Jak lecimy, to jestem na szpicy Na to jest zawsze jaki? deficyt Ty by? tak nie przeszed? tak metra dzielnicy A my znów najlepszy rap ze stolicy Bang! M?ody M, bez ...

Bilbord - StylowyTyp

... ten plastik Podpal bilbord wyrzygaj ten nacisk U?yj pilota i wró?, jak odzyskasz kolor Rado?? piromana czas by bilbord p?on?? Ch?on?? lata ?ycia b?d?ce dniem przebiera?ców Przykuci do opakowa? gdzie bilbord ...

New lyrics