Lyrics

Döndr beni o yllara tekrar geri lyrics

Songs with döndr beni o yllara tekrar geri by lyrics all the songs about döndr beni o yllara tekrar geri. Get a list of all the new and old songs with lyrics of döndr beni o yllara tekrar geri directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Beklemem - Nilüfer Play

... Gelme istemem gelme Dönme beklemem seni Sevme istemem sevme Dönme beklemem seni Döndür beni o y?llara tekrar geri Hiç kand?rma bo? yere bo? vaatlerle yeni Bilirsin sen beni alamam kendimi Vazgeçmek çok zor senden Hem çok zor hem kolay hem ...

İzmir - Haluk Levent Play

... Yolcu Ben onu burda sevdim burda yitirdim Y?rt?lm?? kara Kalem Resimler Gibiydim Ya a?k?m? ver geri Yada denizinde bo? beni Raz?y?m ?zmir öldür beni Onu bana ver geri Yada denizinde bo? beni Raz?y?m ?zmir öldür ...

Gece Vakti - Hardal Play

... ?ünürmü? sevdi?ini Bu gece anlad?m seni görür görmez sevdi?imi Ne olurdu eski günler, tekrar geri gelseler Bak dinmiyor sensiz gözya?lar?, sensiz sabah olmuyor Yine bugece bir umut içimde, bana ...

Advertisement

Balık Olsaydım - Hayko Cepkin Play

Benimde bugün bir derdim var Bunu bilmek malesef elinde de?il Çürük bir parçam beni terketti Bunu tekrar ye?ertmek elimde de?il Gönül isterdi bal?k do?sayd?m Malesef unutmak elimde de?il ...

Ben Geldim - Cem Adrian

... ?ma birkez dokunabilir misin? Ta?t?m,da?d?m,kum oldum geldim Camd?m,kayayd?m, tuz buz oldum geldim. Beni tanr?'ya tekrar inand?rabilir misin? Bin kere öldüysem, bin kere dirildim geldim Can?mdan can,kan verdim ...

Hatırla Beni - Mustafa Sandal Play

... kalmaz sana hakkýmý helal etmiyorum kýrdýn incittin tertemiz kalbimi asla düzelmez asla düzelmez nakarat: hatýrla beni sarkýlarda baþýn dönerse bu dünyada sözüm gecmesede rüyada uyutmayacaðým seni bu gece anýlar ...

Beni Benimle Anla - Nilüfer Play

... , Her ?ey bir resim gibi, bozma. Art?k k?rma kalbimi, Art?k bo? yere beni yorma. Ba?lar bir derin s?z?, Ba?r?mda kal?r izi, yapma. Sevinçlerimi çalma. Birdaha geri gelmez ömrüm, Ruhumu benden alma. Y?llar geçti sevgilim Her ?ey bir masal gibi ...

Ağlat Beni - Zakkum Play

... ?klar gibi a?lara tak?lan... Sigaram?n ucunda derdimi harmanlayan Ben kendim yapamad?m Bari sen a?lat beni A?lat beni A?lat beni A?lat beni A?lat beni Mevsimler geçecek Sesler silinecek Gözya?lar?n dü?ecek Yanaklar?n nemlenecek Ama bir gün gelecek ...

Advertisement

Beni Kalbinde Ara - Zeki Müren Play

Yorgun bir hasretle Dönersen birgün Beni burda de?il Kalbinde ara Ne kadar y?k?lm?? Olsamda o gün Beni bende de?il Kendinde ara Y?llar ald???n? Vermez ki geri Kaybolan ümitler Dönmez ki geri Bo?una suçlama Art?k kaderi Hatay? günah? Kendinde ...

Tekrar Bana Dönsen - Zeki Müren Play

Tekrar bana dönsen Yine beni sevsen Kalbimde sen ruhumda sen Ne olursun bana sevgilim desen Ey sevgili bil ki Gam ...

Heaven And Hell (Being Geri Halliwell) - Geri Halliwell Play

... it Seen it, done it, is there nothing to it It's heaven, it's hell, being Geri Halliwell (I just want to be loved by you) I'm just a girl I wanna live for ever I'm gonna ...

Sakla Beni - Athena

... ???m Bir tek sen vars?n Muhabbetine doyum olmaz Sessizli?im asla susmad?n Muhtaç etmedin beni olmam??lara Ya??yorum seni her solu?umda Kopsun yaman k?yametler azap Geri dönü? yok yemin ederim Yaln?zl???m bir sanay?m Karanl?klar ortas?nda Sakla ...

Hayat... Ben... - Cem Adrian

... cevap Sabah olsa ben bi kere s?zsam Ve sonra tekrar uyan?p da konu?sam Hayat hayat diye ben hayat hayat dinle beni! B?rak b?rak pe?imi b?rak b?rak pe?imi beni Hayat ben vazgeçtim! Bu dünya çok elips hayat çok ...

Advertisement

NEYIM VAR KI - Ceza Featuring Sagopa Kajmer Play

... bir çiçektim, mordum. onca tarla doldum. bir ?afaktim; askerin duvarda y?rtt??? bir takvim yapra?nnda. geri kalan umutlar oldum. ?stedi?im yerdeyim. 1-2 dakika verin bu adama konu?amaz. dilim tutuldu. (nakarat) ...

KARANLÝÐIN ÝLAHILERI - Aaaarrghh

... Hüzün vardýr uzak diyarlarýn gecelerinde Acý dolu çýðlýklar yükselir karanlýðýn içinde Ama artýk geri dönemez ruhlar, hapsolmuþlardýr kabirlerinde Karanlýk beni sarýp kefenimi giydirdiðinde Ölüm örttüðünde üzerimi ipekten peleriniyle Hüzün ve gözyaþýndan baþ ...

ÖLÜ KADAR SOLUK I - Aaaarrghh Play

... senden daha da uzaklaþýrken 13 çarpýk silüet seni sessizce takip ederken Dönüp bak seni tekrar yakalamaya çalýþýrlarken Engellemeye çalýþ bir kez daha dökülen gözyaþlarýný Hatýrla duyduðun acýlarý, ...

KARANLÝÐIN ÝLAHILERI - Aaaarrghh

... Hüzün vardýr uzak diyarlarýn gecelerinde Acý dolu çýðlýklar yükselir karanlýðýn içinde Ama artýk geri dönemez ruhlar, hapsolmuþlardýr kabirlerinde Karanlýk beni sarýp kefenimi giydirdiðinde Ölüm örttüðünde üzerimi ipekten peleriniyle Hüzün ve gözyaþýndan baþ ...

I GOT A FEELING(TURCO) - Black Eyed Peas

... kontrolü kaybetmek Doldurmak benim fincan Mozoltov Watch her dance Ben sadece kald?r?l?r 's Town boya Let Beni kapatmak Let Biz çat? ecek yanmak ve sonra tekrar bunu 's (X3) do it Let ve uzun ya?amak Hissediyorum bu gece iyi bir gece ...

Advertisement

BENI, BENI (CHACARITA) - Canciones de Hinchadas de futb Play

beni, beni sacale una foto se ban a la boca con el culo roto

ÖLÜ KADAR SOLUK I - Aaaarrghh Play

... senden daha da uzaklaþýrken 13 çarpýk silüet seni sessizce takip ederken Dönüp bak seni tekrar yakalamaya çalýþýrlarken Engellemeye çalýþ bir kez daha dökülen gözyaþlarýný Hatýrla duyduðun acýlarý, ...

Beni Benimle Bırak - Levent Yüksel Play

... sen ayr?l?rken Sanma ki senin için yapt?klar?m?n Hesab? sorulacakt?r senden Beni benimle b?rak giderken Ba?ka bir ?ey istemem ayr?l?rken Bana bir tek beni b?rak ne olur Gerisi senin olsun Bir ba?ka alem seni benden al ...

Beni Bırakın - Levent Yüksel Play

... Eksildi ömrümüzden kimbilir kaç?nc? gün Oysa ben seni seni seni seni hala Seviyorum seviyorum Beni b?rak?n beni b?rak?n Beni b?rak?n bu caddelerde Beni b?rak?n beni b?rak?n Y?k?lan eski meyhanelerde...

Beni Unutma - Levent Yüksel Play

... hep bir ?eyler Sende kendi pay?ndan bir hat?ra seç Ne olur o ben olay?m Beni unutma... Beni unutma unutma Beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sende kendi pay?ndan bir hat?ra seç ...

Advertisement

Bi' Daha - Levent Yüksel Play

... n'olur gireyim Akl?m? ald? ba??mdan Oldum e?imden arkada??mdan Cehaletime gençli?ime ver Hadi geri sar al en ba??ndan Bitti geçti Gitti Tövbe tövbe Tövbe tövbe Dola??r m?y?m bi' daha O ...

Dargın Değilim - Levent Yüksel Play

... Üzgünüm bitenler için Sadece çok üzgünüm darg?n de?ilim N?olur sende beni affet Kah?r de?il bu k?yamet Cezam?z? çekiyor gibiyiz Belki de nihayet Bir gün çal?n?rsa kap?m?z Tekrar an?l?rsa ad?m?z O zaman sar?l?r kanayan yaram?z Günahlar günahlar günahlar ...

Unutama Beni - Levent Yüksel Play

... ?m Her solukta benim ad?m Ben nas?l ki unutmad?m Sende unutma beni, unutama beni Bitmek bilmez kapkaranl?k geceler boyunca Unutma beni, unutama beni Ayr?l???n ac?s?n? kalbinde duyunca Unutma beni, unutama beni Sevi?irken, öpü?ürken Yapayaln?z dola??rken Unutmaya çal???rken ...

Yas - Levent Yüksel Play

Hat?ralar ba?ucumda nöbet tutar gece gündüz bekler beni Dü?lerim var benim hayallerim var Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni Ne eserim ne ya?ar?m dururum mateme dilsiz da? gibi Dualar?m var; duvarlar?m ...

Aşk Şarkısı - Malt Play

... Anla?al?m orta yerde Ne gerek var ki elli bin tane söze ?stedi?in ?eyi tekrar edeyim Bitsin bu i?kence Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni Seviyorum seni 50 kere, ...

Advertisement

Beni Benimle Bırak - MaNga

... Ama son bir dile?im var senden ?u gaybana dünyada var?n? yo?unu al Hepsini alda Beni benimle b?rak Beni benimle bu cehennemde Ruhum senden çok uzak Yabanc?y?m senin cennetine Al, bu dünya al senin ...

Al Beni - Mavi Sakal Play

... Gözlerin yalan söylemiyor.. Biliyorum sende farkýndasýn; Çok zor Gözlerin yalan söylemiyor.. Al beni.. Al beni.. Al beni.. Al beni.. Al beni.. Al beni.. Elinin çizgisinden, Al beni.. Al beni.. Gözlerinin denize... Biliyorum sende farkýndasýn; Çok zor Gözlerin yalan söylemiyor.. Biliyorum ...

Al Beni (İki Deniz Ötedeki Adamın Şarkısı) - Mavi Sakal Play

... beni, al beni Götür uzaklara Al beni, al beni Uçur yukar?lara Biliyorum sen de fark?ndas?n Çok zor Ama gözlerin yalan söylemiyor Al beni, al beni Elinin çizgisinden Al beni, al beni Gözlerinin denizine Al beni, al beni Derinin ...

Beni Aldatma - Mehmet Erdem Play

... bende olmal? Sevgi çaresizlikten do?maz Ad? o zaman sevgi olmaz Ki?i kendine biraz d??ardan bakmal? Beni aldatma Beni söyletme Yalanlar? dü?ündürür gözlerin Böyle ?eyler hep olmaz ki F?rt?nalar Hava sakinken kopmal? ...

Beni Hor Görme Kardaşım - Moğollar Play

Beni hor görme karde?im Sen alt?nd?n ben tunç muyum Ayn? vardan var olmu?uz ...

Advertisement

Aptal Aşık - Mustafa Sandal Play

Su gibi aziz olsan da bazen Kurutuyorsun beni Can?m? yakan Sözler söylesen de Ac?tm?yor ki Hiç merak etme Zafer kazanmad?m Bu ...

Beni Aglatma - Mustafa Sandal Play

... hep seni Bir gün gelip de kar??ma ç?k?nca Ba?kas? varsa dilinin ucunda Anlatma Beni a?latma

Beni Ağlatma - Mustafa Sandal Play

... hep seni Bir gün gelip de kar??ma ç?k?nca Ba?kas? varsa dilinin ucunda Anlatma Beni a?latma

Bu Kız Beni Görmeli - Mustafa Sandal Play

... ?u ate?i yaksana Can? s?k?lm?? Dola?mak ister Akl? ba??nda Yol almak ister Bu k?z beni beni görmeli Bana kazak örmeli Yaln?z beni sevmeli art?k Bu k?z beni görmeli Bana kazak örmeli Murad?na ermeli art?k Balkona ç?km?? Kimi gözler Bir ku ...

Gel Aşkım - Mustafa Sandal Play

... Gel dünyam karissin Hadi vur kalbimden Vur bastan acitsin Gel askim gel Gel dünyam karissin Beni vur kalbimden Vur tekrar acitsin

Advertisement

Tuşuma Bas - Mustafa Sandal Play

... bombos þimdi Oyunlar tukendi Bir tek sende numaram Hadi dön ve tekrar tusuma bas Bosuna naz yapma boyle Ah bu kalbim Dayanamaz yokluguna Mesgulum geri don Ve tekrar tusuma bas Bosuna naz yapma boyle Ah bu kalbim Dayanamaz yokluguna Yoklu ...

Yıkıldım Sevgilim - Müslüm Gürses Play

... çektim desem Anlatsam halimi inan?rm?s?n Senin sevdan beni peri?an etti Y?k?ld?m sevgilim kald?r?rm?s?n Y?k?ld?m sevgilim inan?rm?s?n Tekrar sana dönsem sevdi?im desem Küllenmi? ate?i yand?r?r m?s?n Yoksa yine beni kand?r?m?s?n Y?k?ld?m sevgilim inan?rm?s?n A?k?nla ya?ad ...