Lyrics

Bet ppt gribas un mazliet dzert lyrics

Songs with bet ppt gribas un mazliet dzert lyrics all the songs about bet ppt gribas un mazliet dzert. Get a list of all the new and old songs with lyrics of bet ppt gribas un mazliet dzert directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Aijai - Labvēlīgais Tips Play

... - Nav ??s lietas tur Kolumbij? Es saku: nav, nav, nav, vair?k naudas man nav, Bet p?p?t gribas un mazliet dzert, Vec?s tupeles pl?st, jo saules nav, bet l?st M???, l?dzu ielej man kaut ko Es saku: nav, nav, nav, vair?k naudas man ...

E.D. Mikrafons - Prāta Vētra

... der! Tas iet krast?!" P?ris dienas v?l?k. Es prasu: "K?p?c nekas nenotiek? Es tikai dziedu, dziedu un dziedu, Bet nevienu tas neinteres?." Un vi?? teica: "Klau! Mazliet pacieties!" Es cie?os, cie?os, cie?os. Vai tikai mani negrib pie?akar?t. Tad ...

Galvā Tikai Sievietes - Prāta Vētra Play

... zini ? esi pirmaj? vai k?rt?j? savas dz?ves strupce?? Var palikt traks k? gribas sievietes, Nedarbus un m?las valsi Lai piedod, kas par mani t? nedom?, Bet vakars n?k un gribas dauz?ties K? tev liekas, vai man piest?v, Laist pa kreisi t? ka prieks ...

Advertisement

Miljoniem, Miljardiem - Prāta Vētra Play

... , miljoniem, miljardiem kr?t Zvaigznes, bet tav?j? sp?d, Un man?j? ar? Un, kad tu dzis?si, tad ar? es Main??u pasaules, Vai gribu vai n? V?l mazliet, un es zin??u vair?k k? dr?kst V?l mazliet, ne, n?, t?l?k nedr?kst Klausies, un tad m?s reiz teiksim ? tas ...

Viss Ir Tieši Tā Kā Tu Vēlies - Prāta Vētra Play

... ?. J?, tu veldz?. Var izklaus?ties mazliet joc?gi vai nepatiesi, Bet skrienot, skrienot un skrienot Tu visu t?pat nesasniegsi. Uz pasaules ir pieci miljardi t?du k? es, Bet es esmu viens. J?, j?, atz?stu, egoists, m???, Bet vai tad, vai tad t?ds nav ...

EL PRIVILEGIO DE AMAR (EN LETON) - Louis Enrique

... , ka Jums ir ko tu dom? ka neatkar?gi no jums ir un j?s ne no??lu un ja jums nav, ko j?s gaid?ms ne j?s k?dreiz st?v rind? bet galvenok?rt nekad aizmirst lietas Dieva izm?rs Sav?m dom?m Ne?aujiet ...

Kristiānijas Suņi - Prāta Vētra Play

... rasas Man bija smar??gi mati Nepr?ta acis Rokas v?sas un k?jas basas Bet pasaule tik un t? griez?s Tik mirkli es apst?jies biju P?r tiltu pa kreisi gar bazn?cu Es satiku, ...

Arbetlosemarsch - Zupfgeigenhansel Play

... -pas Ejns, tswej, draj, fir Arbetlose senen mir On a beged, on a hejm Undser bet is erd un lejm Hat noch wer wos tsu genisn Tajt men sich mit jedn bisn Waser wi ...

Advertisement

Baiba - Labvēlīgais Tips Play

... Baiba, tu aramzeme atmat?, Baibu es redzu ziep?s, ?amp?n?, Pie Baibas es lecu j?tu uzpl?d?, Bet Baibai gribas reizi pusstund? Tavu ziepju skav?s esmu sapinies Sl?kstot ac?s tav?s, teik?u tev paldies Sidraba ...

Sarakstā - Labvēlīgais Tips Play

... Sp?d m?ness, t?tad nakts Nost dr?bes, tepat uz manas gr?das Nost dr?bes un mazliet kauns Raud p?rles, tepat uz man?m plaukst?m Raud p?rles, t?s ir tev M?su sp?les, tepat ...

UN NUEVO AMIGO ENCONTRE Y SOY YO (I´VE FOUND A BRAND NEW BETS FRIEND AND IT´S ME) - Phineas y Ferb Play

... ´s gonna happen But now before me, i see Someone with whom i agree I´ve found a brand new bets friend and it´s me I´ve found a brand new bets friend and it´s me I thought i´d be taller I´ve been told i slouch I thought i´d have both my ...

Aizlidot Līdz - Labvēlīgais Tips Play

... rudens lap?m, Aizlidot l?dz cit?m liel?m lidma??n?m Aizlidot l?dz, lidojumam labv?l?gs ir laiks Bet v?l jau ir laiks K? gribas aizlidot l?dz g?jputniem un rudens lap?m, Aizlidot l?dz cit?m liel?m lidma??n?m Aizlidot l?dz, lidojumam labv?l?gs ir laiks V?l jau ...

Melānija - Labvēlīgais Tips Play

... , ko varu tev sniegt "N?c n?kdama m??ot?", gribas man kliegt Mel?nija, Mel?nija, Mel?nija, Mel?nija Es skrienu, vingroju, dzeru mazliet, Nu bet diena bez tevis man nenoiet S?p s?pes, m?c sl?pes, bet veikali ciet Pat janv?r? cer?ba nenoriet ...

Advertisement

Saulgozis Un Privilēģija - Labvēlīgais Tips Play

... vakara Un ielai neb?s s?kuma Es esmu ieradies, es esmu ieradies, Lai teiktu ?odien tev: "Paldies" Es esmu ieradies, es esmu ieradies, Lai teiktu ?odien tev: "Paldies" Varb?t tu blakus iel? dz?vo T?pat k? es vai mazliet sav?d?k Bet satikties ...

Tīram Tīri - Labvēlīgais Tips

... t?, t? j?ga filozofisk?, M?s vienm?r atgrie?amies tur, kur vakar g?j?m K? gribas t?ram, t?ram, t?ram, t?ram nomazg?ties Un proced?ra ir ??miski izdevusies, Jo galu gal? visam j?b?t nedaudz t?ram M?s t?r?m t?ri, t?r?m t?ri, t?r?m t?ri mazliet, Bet ne no visa var piln?gi atmazg?ties ...

UN CASA - The Diplomats featuring Un Casa Play

... two-gun ta pop a fella killa signed me now i got the mozerella i promised hell rell un cas gone rock forever [un casa + (cam'ron)] What's really good flee what's really good (aiight flee i mean that, that ...

12 PÇCPUSDIENÂ - 100. Debija

... Kur beidzas laiks Dauzâs tev sirds Jûtu troksnî es dajâ Pagaidi mazliet lai neziòa vajâ Turi ciet acis Vçl never tâs vaïâ Pusnaktî visu tu reszçsi Nejautâ kur Un cik tâlu Jau esam no mâjâm Ko meklçjam deit Ielas aizmirstas ...

CANTANDO POR UN SUEÑO - Cantando por un Sueño

... mi espíritu nuevo Y cantar, y decir todas esas cosas que hay dentro de mi? Cantando por un sueño, voy viajando todo el universo Mi voz es el trofeo que hay dentro de ...

Advertisement

SOY UN DESASTRE (JORGE MUÑIZ) - Cantando por un Sueño Play

... soy un desastre, soy un desastre soy un desastre, soy un desastre sin ti soy un desastre, soy un desastre soy un desastre, soy un desastre sin ti soy un desastre, soy un desastre soy un desastre, soy un desastre ...

UN ULTIMO INTENTO - Un último intento Play

... partir... Preferiría partir. Más no me voy a rendir, No me dejare morir. No pienso ni un segundo, Dejarme vencer por ti. Ni por tus mentiras, Con las que, me haces morir. ...

APUÉSTALO (BET ON IT) - High School Musical

... espera! no está bien en todo ver tu vara y no reconocerla afuera de mi,es un lugar que asusta ohhh! las respuestas estan en el fondo de mi y todo lo que ...

LA BURRA (UN SOLO PUEBLO) - Un Solo Pueblo Play

... corazón ¡Burra! Y En mi corazón ¡Burra! Y sus cuatro cascos ¡Burra! De acero trotón ¡Burra! Son un redoblante ¡Burra! Y en mi corazón ¡Burra! Yo mande la burra ¡Burra! Desde el pueblo é Cata ¡ ...

VIVA VENEZUELA (UN SOLO PUEBLO) - Un Solo Pueblo Play

... Venezuela mi Patria querida Quién la libertó mi hermano fué Simón Bolívar (x2) Juró Bolívar un día En territorio romano Que libertad le daría Al pueblo venezolano (bis) Viva Venezuela mi ...

Advertisement

EL COCUY QUE ALUMBRA (UN SOLO PUEBLO) - Un Solo Pueblo Play

... cocuy que alumbra toda la montaña El cocuy que alumbra toda la montaña Yo traigo un cocuyo que nadie lo ve Yo traigo un cocuyo que nadie lo ve Que nadie lo ve Que alumbra mi mente y enciende mi ...

EL GALLO PINTO (UN SOLO PUEBLO) - Un Solo Pueblo Play

... fuego en la mirada Ololelolelo lele Ololelolelo lele Yo voy a mi gallo pinto Güeeeeyy Y tiene un arco de triunfo Yo voy a mi gallo pinto En la cola barnizada Ololelolelo lele Ololelolelo ...

COMO UN HUMILDE SE REVELA - Baby Rasta, Gringo y Falo Play

... que por bochinches en tu compania no quieren saber de mi.. me veian contigo en BET, TRL en mtv ahora ando con la vieja escuela y con estilo V.I.P sigo matandolos everyday soy ...

UN MILLÓN DE EUROS - El Mató a un Policía Motorizado Play

Era una voz lejos de acá y discribió un millón de euros. Suspiros de felicidad, mi casa está en el desierto. En sus manos ...

UN POCO DE IMPROVIZO PURO Y HONESTO - Nach Scratch

Esa frase que con un buen bet expreso del sentimiento mas cercano que solo asi lo siento ,por mis venas salen fluyendo ...

Advertisement

Ja Man Miljons Būtu - Līvi

... pirktu lidma??nu, Ikvienam lai Amerik? B?tu br?nums, B?tu br?nums, B?tu br?nums, J?. Bet man nav ne centa pie dv?seles Un pasaule tum?a pielieta, Ja padar?t gai?u to neprastu es Ar v?rdiem diviem ? ja b?tu ? Es ...

Ja Man Miljons Būtu / Hārlema - Līvi Play

... ? B?tu br?nums, B?tu br?nums, B?tu br?nums, J?. Ja man tur?tos nauda, Pat mazliet, a kaut cik, Es sev nopirktu m?li, B?tu joks tas k? likts. Un ja nu daudz vair?k naudas Man kabat? kr?tos, Es sev nopirktu auto ...

13. Janvāris - Prāta Vētra

... . Tom?r Tu augst?k k? es, K?ds no mums grib?s piek?auties tuv?k. Bet tuv?k mums abiem b?s v?j?, v?j? T?t, k?p?c ?odien es j?tos tik sve?s? K?p?c ?odien es j?tos tik sve?s? Pagriezu galvu Un jutos sav?d?k. Piedod, es v?los par daudz. K?p?c Tu nerun?? Es pagriezu galvu ...

7 Soļi Svaiga Gaisa - Prāta Vētra

... Gribas st?v?t un elpot Starp m?ju jumtiem, kad liepas zied Gribas st?v?t un elpot Gaisma virs tor?iem un putni dzied Acis veras, t?s ilgi bij' ciet Bet starp m?ju jumtiem, kad liepas zied Gribas st?v?t un elpot Gribas st?v?t un ...

Aiz Vēja Ģeneratora - Prāta Vētra

... , v?l mazliet tuv?k upei, vi?a st?v?ja. Sargsuns pie k?j?m r?ja Vi?? bija teicis: "Izv?lies - es vai tas ko Tu dari". Kaut neviens nevienam nepieder un nepieder?ja No t?da t?luma neatpaz?t, Asaras viltot?s vai ?st?s Pieiet kl?t un nolaiz?t. Bet ...

Advertisement

Brīvajā Kritienā - Prāta Vētra

... mums tik skriet p?r dz?v?ogiem un barjer?m, pret? karjer?m Un priec?ties par me?on?giem rietumiem, vi?u cietumiem Un kad no skr?jiena gurst k?jas, un sp?ka vair?k nav Un kad tik ?oti gribas m?j?s, mums vienm?r jaut?t k?p?c t? Tu ...

Lapsa - Prāta Vētra Play

... lapsu aiz astes ?eriet kam?r v?l var Lapsa k?mi?? smaida M?s zin?m, zin?m ko vi?? gaida Bet var jau b?t, piem?ram, ka r?t K?mi?? p?rst?s mu??i dz?t Un k??s par sv?to Nesm?diniet mani Katram savas avis, katram savi gani Tad ?eriet vi ...

Lec - Prāta Vētra Play

... ?s uz leju viss cit?di r?d?s Saule par kapeiku tuv?k un Zeme, pat vilina mazliet Un k?ds v?l dom? vai dr?zties tai pret? vai gaid?t, kad gr?d?s Nav j?baid?s ne pat mazliet, dro??bas jostas neiespr?d?s Kritiens uz sekund?m piec?m miers ...

Man Kabatā - Prāta Vētra Play

... man pietr?ks sp?ka nosarg?t, ?em mani uz rok?m Viskr????k?s d?kas bied?s m?s, Bet tikai pa jokam Man kabat? mums vienm?r b?t jauniem Un atceries k? kr?j?m mazliet gudr?bas auniem Man kabat? vienm?r mammas p?r?gus pild?s, Man kabat? atmi?as glab ...

Tur Kaut Kam Ir Jābūt - Prāta Vētra Play

... ?st te, t? var iebraukt gr?st? K?ds man teica, ka ?sti nav ko l?st te Bet vai tad t? ir lieta st?v?t uz vietas Tas jau ir tas pats, kas atpaka? iet ...

New lyrics