Lyrics

A j svj vztek ovldm lyrics

Songs with a j svj vztek ovldm by lyrics all the songs about a j svj vztek ovldm. Get a list of all the new and old songs with lyrics of a j svj vztek ovldm directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Čerti - Master's Hammer Play

... , kohout k ránu zazpíval V?ecky fla?ky prázdny byly, Sataná? k nim zavítal. Za trest v?ecky ?erty vzteklý do t?ch fla?ek zabednil Aby pak mu neutekli, ?punty drátem upevnil. P?t set tisíc lítých ? ...

Hovnivál - Mňága & Žďorp

... motýl, Pak se mu p?etrhla tkani?ka a je?t? nedorazil. A tak se trochu stydím, ?e cítím jen vztek, Ale nem??u jinak a ani nechci! Jsem jako brouk hovnivál, Který si svou kuli?ku valí ...

Je To 'Dej' - Olympic Play

... ", kdy? není d?vod k úleku Nejvíc "dej", kdy? má koupel voní Avelou Je to lék na m?j vztek i na t?lo ?e "nedej" st?ídá "dej" s tím se po?ítá Pak stejn? koukám jako vrána ...

Advertisement

Já Tam Byl - Olympic Play

... byl Ka?dý tam má neustále dobrou náladu Nesly?el jsem nikdy ?íkat já mám vztek Chce?-li tam jít musí? znáti jednu zásadu Ka?dý v sob? cestu skryl Je dlouhá ...

Kalný Ráno - Olympic Play

... plný ztrát Vstávej Kalný ráno má? Kalný ráno má? Kdy? kalný ráno plivne Do snídan? Vztek a marnost se ti v hlv? mísí Je ti to platný Jako v lét? san? Na tom sv?t ...

To Já Si Jen Tak - Olympic Play

... ? ten, co trefí ho ?lak Nechme to bejt a ho?me to rybám Na co je vztek a rány a ?ev Nalejvej, hraj no já se pak p?idám Je?t? to jde, kdy? nete?e krev ... á... v ...

Kruhy - Psí Vojáci Play

Kruhy pod molem Kruhy ve vrb? Kruhy v p?stích Kruhy p?ed o?ima Kruhy jak vzteklí psi Svistot kruh? mezi tlapama Tak mi pomo? rozplést ty kruhy Tak u? mi pomo? rozetnout ...

Zoufalá - Törr Play

... do zem? a ho?í? Nesnesitelnej ten pocit mozek rozkládá V?echno krásný, co bylo, v tob? uvadá Bezmocnost a vztek, dotek mrazivej Zoufalá jse?, bezradná, tak se podívej U? nechce? trp?t, o smrti p?emítá? Cestu do pekel ...

Advertisement

Kocovina - Tři Sestry Play

... . Uhasit ?íze? mám te? zapot?ebí. Ona je ve mn? a já jsem v ní. Návaly ?t?stí vztek rychle st?ídá. V?ci mi padaj a sprost? k?i?ím. Mý o?i zá?ej, jsem bledej co k?ída. A ...

Večírek - Tři Sestry Play

... je to jiný, vo?ralej je nám?stek, Z chlebí?k? ho tahá Jarda a Marta má zase vztek, ?e z tý velký bitky uvadly jí kytky co dostala od OF. D?ív bejval b?ezen, te? máme ...

Karviná - Yo Yo Band

... zem? houpá. ?erný ptáci mu stelou postel nebeskou Nedá práci tu sehnat holku nehezkou. /:Mírnej vztek s mírnou hlavou, Du?i ?asto m?ní v alkohol, tam v Karviné, v Karviné.:/ T??ní v?? je jako úd M?síc pije ? ...

Stín Po Nás Dvou - Helena Vondráčková Play

... bez obrazu rám. Co prý má ?íct ne? jen, ?e chce být sám?(H: sám) A já sv?j vztek ovládám, Mo?ná slabá se zdám. Ale ty neví?, neví?, neví?, Neví?, H: kolik sil, lásko ...

Všeho Nech - Helena Vondráčková Play

... má? mo?ností víc ne? dost! Proud slz ti lesk nep?idává. Za hlavu ho? vztek a zlost, vsta? a poj?! V?eho nech! Pob?? tam, kde je láska jen k mání. V?eho nech! Odho? ...

Advertisement

Dostanou Nás - Imodium

... nevysta?í Dostanou vás, dostanou taky vás - a tak t? tady vítám Te? u? dostali nás, dostali v?echny z nás - vztek u? neuhlídám ty co m??e? jim brát - u? to nevydr?í?, prost? to nevydr?í? já co to nezvlád - ?eknu ...

Insania:Syčáci Z Foglarovek - Insania (CZ) Play

... ?dej podlej trik, Jsme krutej Lucifer?v majstr?tyk. Jsme sy?áci z foglarovek! Jsme ksindl a máme vztek! Rozvedli nás, s tebou, bo?e, od stolu i od lo?e. V?echno temný se smí dne?ní nocí. ...

Insania:Ďábel Pode Mnou - Insania (CZ) Play

... krev, Ta zr?da chce krev, pít moji krev. Takhle si u?ívám ?ivotab?h, ?ivot je vztek, krev, slzy a ?ev. M?j and?l strá?ný chce pít moji krev, Ta zr?da chce krev, ...

Podivný Hamlet - Jan Burian

... Breptá ?e prkna znamenají sv?t Snad stratil pam?t U? se na nic neptá Motá se v labirintu v?t Zprpadla k?i?í vzteklý nápov?da V ló?ích se hroutí divadelní v?da Za scénou Ofélie histericky v?e?tí ?edivý ?editel ...

Jdou Po Mně Jdou - Jaromír Nohavica Play

... a straním se ?en jó kladou mi pasti a do pastí ?pek já na n? mastím jen a? mají vztek Jdou po mn? jdou jdou jdou na no?ních stolcích mají fotku mou kdyby m? klofly ...

Advertisement

Pro Nás Není Místo V Ráji - Kabát Play

... m? ?utrem vzal Takhle sem se vám u? lidi dlouho nezasmál Tak zvedn?te hlavy nemusíte mít vztek Tam naho?e nás dávno vy?krtli z kartoték Stejn? tam nemaj vý?ep a pivo nedávaj A nesmí ...

Zhasněte Světla - Kabát Play

... a? na ten sv?t u? nevidim moh by mi p?eskakovat hlas Nosíme hlavy sklopené a v?ude kolem cejtim vztek o?i tak divn? zkalený nad sebou V?echny ty kecy, co tu jsou v novinách v?ty, který l?ou u? m? ...

Písničkářský Bacil - Karel Kryl Play

... ta ta tadá da ta (F) tá (A)....( 2x ) (Dmi) Jednou p?ed lety (Dmi) snídal Gustav tablety (C) vzteklý na ptáka (Gmi) který zpíval (A) T?e??áka (Dmi) Pták sed na budku (Dmi) pak si vzpomn?l ...

Milionář - Argema

... ?í Zkou?ej dál, zkou?ej dál Oujéééj, zkou?ej dál Kup si trápení A ten nejdrásav?j?í vztek Chu? se nedohodnout I chu? zapomenout a hned Ob?as vysadit jej Na ten nejvzdálen?j?í b?eh P?i tom v? ...

Já Mám Ženskou V Kladně - Bluesberry

asi t? pustím k vod?, nesmí? mít za to na m? vztek asi t? pustím k vod?, nesmí? mít za to na m? vztek já jsem jen chudej topi? a tv?j tatík je nám?stek beru si svý ?erný brejle, ...

Advertisement

Nemuzem Usnout - Buty

... zhavy. Nemuzem usnout, musime bdit, co kdyby se nekde pretrhla nit? Uz vim, kde konci vztek a nmuzu ti to rict. Uz vim, kde konci bolest a nestihnu ti to rict. Uz mam ...

Dobrák Od Kosti - Chinaski

... o?i jednou zatla?í jsi moje v?echno a m? to nesta?í Ref: Je to vá?n? silná káva, plá? a nebo vztek nic u? s tím nenad?lá? nech m? jenom hádat, jak jsi hebká na dotek krásná a nedosp?lá ...

Mladá Vdova - Chinaski

... jsem nohavice Pozval t? dál Stálas tam jak Ubre?ená, mladá vdova Jen ty, já, samota, vztek Království za kon? N?kdy za polibek, polibek, polibek, polibek, polibek Polibek, polibek, polibek, polibek, polibek N? ...

Sonet 147 - Chinaski

... z toho, co jí nejvíc sou?í, Co nejvíc ?iví zvrhlý apetýt. Rozum, ten doktor lásky, dostal vztek ?e nelé?ím, jak ?ek, tu chorobu, Te? u? vím, ?e kdy? nemám jeho lék, Má touha p?ivede ...

Epilog - Daniel Landa

... ". Pamatuje?? Tak to ud?lej. Te? hned. Krysa?i! Pí??alu! OSUD: (Dobrozlák?m) B??te, ?up! Kdy? vztek, jak pára v kotli bez ventilu v?e A napíná se potají, p?ijde mu?. Má v mlze zahalenou tvá? a tisíc ...

Advertisement

Jdou - Daniel Landa

... líp. Líp ne? bys ?ek. Co o nich ví?? Jdou, no tak si ?um, No tak m?j vztek, Kdy? závidí?. Jdou und fühlen sich wolh, They feel so good. Jdou und fühlen sich ...

Lykantropie - Daniel Landa

... Jen na va?em vnímání. ELI?KA: N?kdo cítí touhu a jinému je klí?em Skrytý vztek. SOUSED + SBOR: Na toho, kdo není hrá?em Zbývá ov?em pov?t?inou zklamání. Stává ...

Prolog - Daniel Landa

Kdy? vztek, jak pára v kotli bez ventilu v?e a napíná se potají, p?ijde mu? - má v mlze zahalenou tvá? a tisíc ...

Právo Je Síla - Daniel Landa

... skrývá, Mnohý se m??e ptát, kolik mu zbývá. S ledovým pohledem, s ?ervenou kr?p?jí Spálíme nad?ji. Vztek, to je touha, Noc bude dlouhá. Sami se podvedem, stíny tak svád?jí. Rána jsou ...

Roza Die Rose - Daniel Landa

... svoje lidi. Es fließen nun Tränen und es bleibt Wut. Te?ou slzy a z?stává vztek. Rus: Marky miluje i du?i?ka policisty. Doch besser die Tränen, als mein eigenes Blut. Ale ...

Advertisement

Sbohem - Daniel Landa

... ?li Snad ne naposled. Já v??ím, ?e roztaje led. Nikdo tu nenávist necht?l. Já sice m?la vztek... Kam dojdem, kdo by ?ek!! Procitnutí mysl nutí K rozhodnutí. Cesta u? nevede zpátky! Snadno se pro ...

Karanténa Flex - Hugo Toxxx

... Tour (nonstop), kdy? p?e?ijem tenhle boom Do tý doby budem jenom psát nový bars jak vzteklý, doka? bude m?sto tak zdechlý [Hook] Koronavir (koronavir) Koronavir, korona, koronavir Korona freestyle Koronavir, koronavir ...

Nautshit - Hugo Toxxx

... ,?Bauch, Bauch, Bauch,?Bauch Cht?li by bejt tak daleko jako?jsem já, proto maj vztek Jste kopie, kopie, kopie, kopie v?ech Kolik jsi vo sob? ?ek, kdy? jsi nám p?elo? ...

Perry the Platypus - Chief Keef

... We got rackets, like a tennis court Bitch we been drillin', bitch it's been a sport ayy SVJ it?s the Aventador You might see me ridin' with your bitch in one ayy You ...

SVJ* - Lil Uzi Vert

Lyrics of SVJ* by Lil Uzi Vert: Lyrics for this song have yet to be released. Please check back once the song has been released....

New lyrics